Inspektor PIP może sięgnąć po dokumenty starsze niż 3 lata

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 18-06-2014 r.

W trakcie kontroli inspektor pracy może żądać przedstawienia zarówno dokumentów starszych, jak i najnowszych, gdyż nie jest w tym zakresie prawnie „ograniczony”. Ze względu na 3-letni termin przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy w czasie kontroli inspektorzy PIP najczęściej domagają się przedstawienia dokumentów z 3 ostatnich lat.

Przeprowadzając kontrolę u pracodawcy, szczególnie w zakresie prawnej ochrony pracy, inspektor pracy analizuje dokumentację pracowniczą znajdującą się w firmie. W trakcie kontroli inspektor pracy może zażądać przedłożenia akt osobowych oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

 

Przedmiotem zainteresowania inspektora może być w szczególności ewidencja czasu pracy oraz obowiązujące u pracodawcy przepisy wewnątrzzakładowe, np. regulamin wynagradzania.

Z reguły inspektor, z uwagi na 3-letni termin przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy, najwięcej uwagi może poświęcić na sprawdzenie dokumentów z 3 ostatnich lat. Ma to znaczenie przede wszystkim przy wydawaniu nakazów płatniczych, tj. decyzji nakazujących pracodawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi. Dzięki bowiem ingerencji inspektora PIP pracownik ma łatwiejszą możliwość wyegzekwowania swoich roszczeń. Ze względu jednak na ograniczone możliwości w zakresie czasu trwania kontroli może się ona ograniczyć jedynie do „bieżących” dokumentów.

Katarzyna Pietruszyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35124 )
Array ( [docId] => 35124 )