Kara pieniężna nałożona na pracownika

Autor: Łechtańska Anna
Data: 30-10-2012 r.

Kara pieniężna nałożona na pracownika jest jedną z możliwych kar porządkowych, wymierzanych przez pracodawcę. Kara pieniężna może zostać zastosowana w określonych sytuacjach, natomiast pracownikowi przysługuje zawsze prawo odwołania się od decyzji pracodawcy.

Kiedy kara pieniężna zostanie zastosowana

Kara pieniężna jest najsurowszą z kar porządkowych, jakie mogą zostać zastosowane przez pracodawcę wobec pracownika, który naruszył swoje obowiązki. Zastosowana może zostać w określonych przypadkach (zamiast upomnienia lub nagany), tj. wtedy, kiedy pracownik:

  • przyjdzie do pracy w stanie nietrzeźwości,
  • będzie spożywać alkohol w miejscu pracy
  • opuści pracę bez usprawiedliwienia czy
  • nie będzie przestrzegał przepisów BHP.

Działanie pracownika musi cechować bezprawność oraz musi wystąpić przesłanka jego winy.

Kara pieniężna pociąga za sobą również dodatkowe konsekwencje, dając pracodawcy prawo do pozbawienia ukaranego pracownika premii regulaminowej, będącej przecież swojego rodzaju nagrodą za prawidłowe wykonywanie obowiązków pracowniczych.

Ograniczenia w stosowaniu kary pieniężnej

Kara pieniężna jest ograniczona w zakresie wysokości. Trzeba pamiętać, że kwota ta nie może stanowić w żadnym razie rekompensaty za poniesione szkody przez pracodawcę.

Nie może również zostać zastosowana, jeżeli pracodawca ukarał już pracownika inną karą porządkową. Zastosowanie ma tu zasada „jedno przewinienie - jedna kara”, co chroni pracowników przed niewspółmiernym do przewinienie karaniem.

Termin zastosowania kary pieniężnej

Pracodawca ma na zastosowanie kary pieniężnej dwa tygodnie od dnia, w którym powziął informacje o naruszeniu jakiego dopuścił się pracownik, ale również nie później niż w ciągu trzech miesięcy od momentu samego naruszenia.

Pracodawca zobowiązany jest również do wysłuchania pracownika przed zastosowaniem danej kary porządkowej.


Zobacz także:

Łechtańska Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26739 )
Array ( [docId] => 26739 )