Katalogu kar porządkowych nie można dowolnie rozszerzać

Data: 18-05-2013 r.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników nieobjętych układem zbiorowym pracy kwestie porządkowo – organizacyjne ustala w regulaminie pracy. Powinny się tam znaleźć m.in. zapisy dotyczące stosowanych kar porządkowych. Nie mogą one jednak być zupełnie dowolne.

W kwestii odpowiedzialności porządkowej pracowników (w tym informacji o stosowanych karach porządkowych) nie można wprowadzać do regulaminu pracy żadnych innych kar, oprócz wymienionych w art. 108 Kodeksu pracy. Przepis ten przewiduje zaś:

  • karę upomnienia lub nagany - za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
  • karę pieniężną - za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Przykład:

Obowiązujący w zakładzie pracy regulamin pracy wśród kar porządkowych wymienia upomnienie, naganę, karę pieniężną oraz karę w postaci publikacji na zakładowej tablicy ogłoszeń imienia i nazwiska pracownika, który popełnił przekroczenie organizacyjno-porządkowe w zakładzie pracy.Na czym polega tu błąd pracodawcy?

Kodeks pracy nie przewiduje sankcji w postaci publikacji na zakładowej tablicy ogłoszeń personaliów pracownika, który dopuścił się przekroczenia organizacyjno - porządkowego. Taka kara nie powinna więc znaleźć się w treści regulaminu pracy. A zatem błąd pracodawcy w opisanej sytuacji polega na nieuprawnionym rozszerzeniu katalogu kar porządkowych w stosunku do regulacji wynikających z Kodeksu pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26780 )
Array ( [docId] => 26780 )