Miejsce rozpoczęcia delegacji nie może być zbyt odległe od domu lub pracy

Autor: Marek Rotkiewicz
Data: 10-09-2014 r.

Chociaż to pracodawca, w poleceniu odbycia podróży służbowej, określa miejsce rozpoczęcia i zakończenia delegacji, nie ma w tym pełnej dowolności. Nie może tego uczynić w taki sposób, by omijać swoje zobowiązanie do zwrotu kosztów poniesionych w związku z podróżą służbową, czyli rozliczenia wydatków poniesionych w konsekwencji wyjazdu poza stałe miejsce pracy lub poza miejscowość zamieszkania pracownika.

Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia delegacji krajowej określa pracodawca w poleceniu wyjazdu służbowego. Przy czym należy wskazać, że miejscowości te nie muszą być tożsame, tzn. w innym miejscu pracownik może rozpoczynać podróż, a w innym ją kończyć. W każdym jednak przypadku pracodawca powinien kierować się pewnymi wytycznymi, które ograniczają znacząco jego swobodę w zakresie wyznaczania punkt startu i zakończenia delegacji.

Co do zasady, pracodawca związany jest:

  • miejscem, które uzgodnione zostało jako miejsce pracy pracownika lub

  • miejscowością pobytu stałego lub czasowego pracownika.

W przypadku gdy stałym miejscem pracy jest konkretna miejscowość, to, co do zasady, pracodawca nie może narzucić jednostronnie pracownikowi rozpoczęcia i zakończenia podróży w innej miejscowości. Wyjątkiem jest możliwość, wskazana rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, określenia jako początku i końca delegacji miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika. Pozwolić ma to na rozliczenie i zwrot wydatków poniesionych od momentu opuszczenia miejscowości zamieszkania do momentu powrotu do tej miejscowości w związku z zakończoną podróżą.

Marek Rotkiewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35681 )
Array ( [docId] => 35681 )


Array ( [docId] => 35681 )