Pracodawca nie może badać stanu trzeźwości pracowników

Data: 27-02-2014 r.

Do dokonania badania stanu trzeźwości pracownika uprawniony jest tylko organ powołany do ochrony porządku publicznego, a w przypadku badania krwi – pracownik służby zdrowia.

Zbadania stanu trzeźwości pracownika co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy może zażądać kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona oraz sam pracownik. Do 1 lipca 2011 r., tj. do wejścia w życie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, badania takiego mógł się domagać jedynie pracownik.

Badanie stanu trzeźwości pracownika (w tym badanie za pomocą alkomatu) przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, natomiast zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia. Z obecnego brzmienia przepisów ustawy wynika, że podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania stanu trzeźwości pracownika (również za pomocą alkomatu) jest wyłącznie organ powołany do ochrony porządku publicznego, a nie pracodawca.

Należy podkreślić, że obecne przepisy upoważniają organ porządku publicznego do przeprowadzania stanu trzeźwości pracownika nawet w przypadku nie wyrażenia przez pracownika zgody na takie badanie. Pracodawca nie ma jednak obowiązku żądać zbadania stanu trzeźwości pracownika. Nie może natomiast dopuścić go do pracy – jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy.

Warto jednak zwrócić uwagę, że przepisy wykonawcze, które z założenia miały konkretyzować przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dopuszczają przeprowadzenie badania stanu trzeźwości za pomocą alkomatu także przez osobę upoważnioną przez kierownika zakładu pracy. Powyższa sprzeczność wynika z faktu, iż przepisy wykonawcze nie zostały dostosowane do nowego brzmienia ustawy.

Ze względu na kolizję przytoczonych przepisów zaleca się, aby do każdorazowego badania stanu trzeźwości pracownika za pomocą alkomatu został wezwany organ powołany do ochrony porządku publicznego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34004 )
Array ( [docId] => 34004 )