Przy czasowym powierzaniu innej pracy trzeba uważać na nadgodziny

Data: 24-02-2014 r.

Na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy pracodawca może, bez potrzeby wypowiadania warunków umowy o pracę czy zawierania porozumienia zmieniającego, czasowo powierzyć pracownikowi innego rodzaju pracę niż umówiona. Wystarczy, że wyda polecenie służbowe.

Aby można było dokonać takiego „tymczasowego” powierzenia pracownikowi innych obowiązków, muszą być spełnione łącznie 4 warunki.Przepis art. 42 § 4 Kodeksu pracy zezwala bowiem na czasową zmianę rodzaju pracy pracownika w drodze polecenia służbowego, jeżeli:

 
  1. istnieją uzasadnione potrzeby pracodawcy,
  2. powierzona praca odpowiada kwalifikacjom pracownika,
  3. czasowa zmiana rodzaju pracy nie powoduje obniżenia wynagrodzenia pracownika,
  4. powierzenie następuje maksymalnie na 3 miesiące w roku kalendarzowym.

Powierzenie innej pracy może polegać na:

  • przeniesieniu pracownika na inne stanowisko służbowe,
  • pozostawieniu pracownika na dotychczasowym stanowisku, z jednoczesnym zmodyfikowaniem jego obowiązków poza zakres wynikający z umowy o pracę.

Ale uwaga: można spotkać się z opinią, że w przypadku tymczasowego powierzenia obowiązków nie powinno się jednocześnie zlecać pracownikowi godzin nadliczbowych, ponieważ te ostatnie mają oddzielną podstawę prawną i wiążą się z tym określone limity dopuszczalnej pracy. A zatem najbezpieczniej jest powierzać inne obowiązki „zamiast”, a nie „dodatkowo”, bez konieczności zlecania nadgodzin (patrz: przykład).

Przykład:

Modyfikacja zadań

Pracownikowi zajmującemu się płacami tymczasowo powierzono obowiązek zajęcia się także kadrami, gdyż osoba, która je prowadziła, zachorowała. Bezpieczniej jest w tym przypadku tak zmodyfikować obowiązki zarówno płacowe, jak i kadrowe pracownika, aby dało się je wykonać w harmonogramowych godzinach pracy (np. zrezygnować czasowo z wykonywania niektórych mniej pilnych zadań na obu stanowiskach).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33931 )
Array ( [docId] => 33931 )