Wpłaty na PFRON

Autor: Matys Łukasz
Data: 30-10-2012 r.

PFRON to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z przepisami polskiego prawa wpłat na PFRON muszą dokonywać pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Obowiązek uiszczania składek na PFRON oraz ich wysokość określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.).

Wysokość wpłat na PFRON

Zgodnie z art. 21 ww. ustawy, wpłat na PFRON należy dokonywać w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Ustalenie liczby niepełnosprawnych pracowników

Do liczby niepełnosprawnych pracowników nie wlicza się pracowników:

  • zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
  • przebywający na urlopie wychowawczym,
  • odbywających służbę wojskową lub służbę zastępczą,
  • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
  • nie świadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego
    przebywających na bezpłatnym urlopie.

Kto jest zwolniony z wpłat na PFRON

Warto jednak wiedzieć, że z wpłat na PFRON zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia wynosi co najmniej 6%.

Z wpłat na PFRON zwolnione są również jednostki nie działające w celu osiągnięcia zysków, takie jak domy pomocy społecznej i hospicja, a także publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych oraz opieka nad osobami niepełnosprawnymi. Należy pamiętać, że regulujący te kwestie art. 21 ust. 2e ustawy w zmienionej treści obowiązuje od 1 października 2012 r.

Wpłat na PFRON nie muszą dokonywać również pracodawcy prowadzący zakłady pracy w likwidacji lub wobec których ogłoszono upadłość.

Ostatnią grupą zwolnionych są placówki dyplomatyczne, konsulaty, misje i przedstawicielstwa zagraniczne.


Zobacz także:

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26740 )
Array ( [docId] => 26740 )