Wpłaty na PFRON

Autor: Matys Łukasz
Data: 30-10-2012 r.

PFRON to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z przepisami polskiego prawa wpłat na PFRON muszą dokonywać pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Obowiązek uiszczania składek na PFRON oraz ich wysokość określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.).

Wysokość wpłat na PFRON

Zgodnie z art. 21 ww. ustawy, wpłat na PFRON należy dokonywać w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Ustalenie liczby niepełnosprawnych pracowników

Do liczby niepełnosprawnych pracowników nie wlicza się pracowników:

 • zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
 • przebywający na urlopie wychowawczym,
 • odbywających służbę wojskową lub służbę zastępczą,
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • nie świadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego
  przebywających na bezpłatnym urlopie.

Kto jest zwolniony z wpłat na PFRON

Warto jednak wiedzieć, że z wpłat na PFRON zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia wynosi co najmniej 6%.

Z wpłat na PFRON zwolnione są również jednostki nie działające w celu osiągnięcia zysków, takie jak domy pomocy społecznej i hospicja, a także publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych oraz opieka nad osobami niepełnosprawnymi. Należy pamiętać, że regulujący te kwestie art. 21 ust. 2e ustawy w zmienionej treści obowiązuje od 1 października 2012 r.

Wpłat na PFRON nie muszą dokonywać również pracodawcy prowadzący zakłady pracy w likwidacji lub wobec których ogłoszono upadłość.

Ostatnią grupą zwolnionych są placówki dyplomatyczne, konsulaty, misje i przedstawicielstwa zagraniczne.


Zobacz także:

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26740 )
Array ( [docId] => 26740 )


Array ( [docId] => 26740 )