Dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej

Autor: Łechtańska Anna
Data: 30-10-2012 r.

Pracodawca ma obowiązek dostosować stanowisko pracy do potrzeb oraz możliwości osoby niepełnosprawnej, co wpisuje się w profilaktykę ochrony zdrowia osób zatrudnionych. Dostosowanie obejmuje wszystkie niezbędne usprawnienia i zmiany, które umożliwią wykonywanie pracy, poruszanie się oraz bezpieczną ewakuację osoby niepełnosprawnej.

Gdy dostosowanie stanowiska pracy nie jest konieczne

W przypadku, gdy zatrudniona osoba niepełnosprawna nie wymaga wprowadzania zmian na stanowisku pracy, ze względu na to, że jej ograniczenia nie mają w danym przypadku znaczenia dla wykonywania obowiązków zawodowych – wtedy zatrudnienie bez przeprowadzenia dostosowania jest również możliwe.

Przepisy regulujące kwestię obowiązkowego przystosowania miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej mówią o dostosowaniu do możliwości pracownika, mając na uwadze jego indywidualne potrzeby.

Koszty wynikające z dostosowania stanowiska pracy

Pracodawca, który dokonał przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej może ubiegać się o otrzymanie zwrotu kosztów, jeżeli wynikały one np. z adaptacji pomieszczeń, nabycia specjalnych urządzeń czy też zakupu specjalnego oprogramowania.

Pracodawca ponoszący koszty modernizacji miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej może ubiegać się o ich zwrot, o ile zostaną spełnione określone warunki, a więc jeżeli osoby zostaną zatrudnione przez okres minimum 36 miesięcy, a które jako bezrobotne zostały skierowane do pracy lub jeżeli były już zatrudnione u danego pracodawcy, a których niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia, co spowodowało potrzebę zmiany dotychczasowego stanowiska pracy.

Zwrot nie będzie jednak możliwy, jeżeli niepełnosprawność jest wynikiem zawinionego naruszenia przepisów zarówno przez samego pracownika jak i pracodawcę.

Przyznany zwrot kosztów nie może przekroczyć dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko.


Zobacz także:

Łechtańska Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26738 )
Array ( [docId] => 26738 )