Czy przysługuje wynagrodzenie za przestój w pracy

Autor: Kostecka Anna
Data: 15-05-2012 r.

Za urlop bezpłatny nie należy się pracownikowi wynagrodzenie, natomiast za przestój spowodowany przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy - tak. W tym ostatnim przypadku pracownikowi należy się wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania.

Jak wiadomo pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną.
Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Jedną z takich okoliczności, które nie pozbawiają pracownika wynagrodzenia, mimo nieświadczenia pracy, jest przestój, ale spowodowany przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy.

Jeżeli pracownik był gotów do wykonywania pracy, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Wynagrodzenie to określone jest albo stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1.500 zł brutto miesięcznie.

Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego w wyżej opisany sposób. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika - przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.

Pamiętajmy, że wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika - wynagrodzenie nie przysługuje.

Kostecka Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26798 )
Array ( [docId] => 26798 )