Dzielenie się opłatkiem podczas spotkań świątecznych a dyskryminacja

Data: 12-12-2012 r.

Spotkania świąteczne, choć nieformalne i odbywające się w luźnej atmosferze to ciągle spotkania z podwładnymi. Pracownik może żądać aby podczas nich szanowano jego prawa. W związku z tym nie można mu narzucać np. obowiązku dzielenia się opłatkiem. Może to skutkować nawet zarzutem dyskryminacji.

Za organizację świątecznego spotkania odpowiada pracodawca. Musi on pamiętać, że nawet podczas takich nieformalnych spotkań obowiązują pewne reguły i ma on określone obowiązki. Trzeba zadbać, aby nie łamać praw pracownika. Jednym z takich praw jest równe traktowanie w zatrudnieniu.

Częstym problemem podczas spotkań świątecznych jest kwestia dzielenia się opłatkiem. Niestety nie jest to dobry pomysł. Opłatek podczas potkania świątecznego jest dozwolony jedynie wtedy gdy życzyli sobie tego pracownicy. Dzielenia się opłatkiem nie można jednak im narzucać.

Pracownicy powinni być bowiem równo traktowani bez względu na ich religię czy wyznanie (art. 183a § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Nie wszyscy pracownicy muszą być katolikami. Ci z nich, którzy są osobami innego wyznania, mogą czuć się przymuszani do udziału w obrządku niezgodnym z ich wyznaniem, zwłaszcza jeśli obecność na firmowym spotkaniu świątecznym będzie obowiązkowa, trzeba będzie dzielić się opłatkiem i zostanie zaproszony ksiądz katolicki. Nie wolno narzucać pracownikom religijnej formy spotkania świątecznego w firmie. Najlepiej w ogóle zrezygnować z opłatka.

Podobnie zaproszenie osoby duchownej na spotkanie świąteczne może naruszać prawa pracownika. Ponownie chodzi tu o równe traktowanie bez względu na ich religię czy wyznanie.

Prawa pracownika

Jeżeli pracodawca nie dotrzyma swoich obowiązków pracownik może uznać, że jego prawa zostały naruszone. A to może wiązać się z konkretnymi konsekwencjami dla pracodawcy. W takiej bowiem sytuacji pracownik będzie miał prawo do żądania odszkodowania z tytułu dyskryminacji w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę wytaczane na podstawie art. 18 3d § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.). Górna wysokość odszkodowania nie jest określona w przepisach.

Podstawa prawna:

  • art. 183a § 1, art. 81 § 1, art. 94 3, art. 151 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Iwona Jaroszewska-Ignatowska

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26826 )
Array ( [docId] => 26826 )