Podczas zwolnienia ze świadczenia pracy można podjąć inne zatrudnienie

Autor: Bartosz Miszewski
Data: 21-03-2014 r.

Jeżeli zakaz podjęcia dodatkowego zatrudnienia nie wynika z przepisów prawa lub z umowy o zakazie konkurencji, nie ma żadnych przeszkód, aby pracownik, który w okresie wypowiedzenia został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, podjął zatrudnienie u innego pracodawcy.

Pracownik może swobodnie dysponować swoim czasem wolnym i, co do zasady, podczas zatrudnienia w jednym zakładzie pracy może zatrudnić się u drugiego pracodawcy. Jednak w pewnych wypadkach prawo to może być ograniczone poprzez zawarcie przez pracownika umowy o zakazie konkurencji lub też zakaz taki może wynikać z przepisu prawa. Jako przykład można wskazać przepis ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Zgodnie z nim urzędnik państwowy nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez uzyskania uprzedniej zgody kierownika urzędu, w którym jest zatrudniony. Jeżeli jednak zakaz podjęcia dodatkowego zatrudnienia nie wynika z przepisów prawa ani z umowy o zakazie konkurencji, pracownik może podjąć dodatkową pracę, w tym oczywiście także w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Zwalniając pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia pracodawca składa pracownikowi określone oświadczenie woli. Jednostronne odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. W pozostałych przypadkach na odwołanie oświadczenia woli wymagana jest zgoda strony, której takie oświadczenie zostało złożone. Tak więc, jeżeli pracodawca zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, to wezwanie pracownika do świadczenia pracy może odbyć się tylko za jego zgodą. Potwierdza to również orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Skuteczne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia przesądza o tym, że pracownik, który nie wyraża zgody na cofnięcie oświadczenia woli w tym przedmiocie, nie jest obowiązany do podporządkowania się poleceniom pracodawcy świadczenia pracy we wskazanym miejscu i terminie. Niezastosowanie się pracownika do takich poleceń pracodawcy nie stanowi ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy) (Wyrok Sądu Najwyższego z 5 lipca 2005 r., I PK 176/04, OSNP 2005/9-1/154).


Bartosz Miszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34445 )
Array ( [docId] => 34445 )


Array ( [docId] => 34445 )