Pracodawca może przypadkowo zgodzić się na dokształcanie pracownika

Data: 20-04-2013 r.

Kodeks pracy przewiduje dwie formy podnoszenia kwalifikacji. Pracownik może dokształcać się z inicjatywy pracodawcy lub bez jego zgody. W sytuacji, gdy pracownik uzupełnia wiedzę z aprobatą pracodawcy może liczyć na dodatkowe uprawnienia.

Pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art. 17 i art. 94 pkt 6 Kodeksu prac), co jednak nie jest równoznaczne z obowiązkiem stwarzania pracownikowi warunków do uzyskania określonych kwalifikacji (uzasadnienie do wyroku SN z 5 czerwca 1998 r., II UKN 8/98, OSNP 1999/11/380). Z przepisów nie wynika również zasada zgodnie z którą pracodawca ma obowiązek finansowania szkoleń czy organizowania ich w czasie pracy.

Uwaga! W żadnym wypadku, pracownikowi nie przysługuje prawo do żądania od pracodawcy zorganizowania i przeprowadzenia określonego rodzaju szkolenia.

Z obecnie obowiązujących przepisów wynika natomiast obowiązek polegający na ułatwianiu pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jeżeli oni sami tego chcą. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (art. 1031 § 1 Kodeksu pracy).

Aby kształcenie pracowników przyniosło pracodawcy korzyści musi ono być przeprowadzone według planu.

Pracodawca powinien ustalić:

  • czego chce nauczyć pracowników, czyli jakie kwalifikacje będą przydatne w jego zakładzie pracy,
  • których podwładnych chce dokształcać,
  • zdecydować czy chce skierować ich na szkolenie, czy mają oni edukować się we własnym zakresie.

Następnie pracodawca musi zadbać o:

  • stronę formalną edukacji tzn. zawrzeć z pracownikiem odpowiednią umowę,
  • prawidłowe jej wykonanie.

Paweł Dmowski, prawnik, specjalista prawa pracy

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26846 )
Array ( [docId] => 26846 )