Prawa zatrudnienionych w firmie przejętej przez innego pracodawcę

Autor: Gałka Agnieszka
Data: 11-04-2012 r.

Przejęcie firmy przez nowego pracodawcę może nastąpić w wielu formach. Kodeks pracy reguluje tzw. przejście zakładu pracy, czyli przejęcie firmy lub jej części (np.: jednego zakładu lub jednego działu) przez zupełnie inny podmiot. W praktyce najczęściej przejście zakładu pracy jest skutkiem sprzedaży, dzierżawy zakładu pracy lub jego części.

Nie mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy, jeżeli nowy podmiot tylko kupuje akcje lub udziały firmy.

Kontynuowanie zatrudnienia

Podstawowym prawem pracowników w przypadku przejścia zakładu pracy jest kontynuowanie zatrudnienia, co oznacza, że warunki ich umów o pracę nie ulegają zmianie. Kontynuowany jest również zakładowy staż pracy, od którego zależą m.in. uprawnienia pracownicze.

Jeżeli u poprzedniego pracodawcy obowiązywał układ zbiorowy pracy, dopiero po upływie jednego roku od przejścia zakładu pracy nowy pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy wynikające z postanowień układu zbiorowego.

Rozwiązanie umowy za 7-dniowym uprzedzeniem

Zmiana pracodawcy następuje automatycznie w przypadku przejścia zakładu pracy i pracownik nie ma możliwości tego powstrzymania. Może natomiast w terminie 2 miesięcy od dnia przejścia zakładu pracy rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia za 7-dniowym uprzedzeniem. Warto wiedzieć, że taki tryb rozwiązania umowy wywołuje dla pracownika skutki takie same jak gdyby umowa została rozwiązana przez pracodawcę za wypowiedzeniem (oznacza to m.in. brak okresu wyczekiwania na zasiłek dla bezrobotnych).

Odpowiedzialność pracodawcy

W przypadku przejścia całego zakładu pracy za zobowiązania pracodawcy ze stosunku pracy, które powstały przed dniem przejścia odpowiada nowy pracodawca. Natomiast w przypadku przejścia jedynie części zakładu pracy odpowiedzialność tę ponoszą solidarnie nowy i stary pracodawca.

Gałka Agnieszka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26796 )
Array ( [docId] => 26796 )