Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Autor: Gałka Agnieszka
Data: 13-07-2012 r.

Kodeks pracy zezwala za ograniczenie działalności konkurencyjnej pracownika po ustaniu stosunku pracy. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji na okres po ustaniu stosunku pracy znacznie ogranicza jednak Twoje możliwości zarobkowania po ustaniu stosunku pracy z aktualnym pracodawcą.

Dla kogo zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zakaz konkurencji może być wprowadzony dla pracownika mającego dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Oczywiście, podstawą zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy może być tylko umowa zawarta pomiędzy Tobą a pracodawcą.

Co powinna zawierać umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji powinna przede wszystkim zawierać określenie działalności konkurencyjnej. Pamiętaj, że definicja działalności konkurencyjnej nie może być zbyt szeroka i w praktyce powinna ograniczać się do działalności faktycznie prowadzonej przez pracodawcę lub działalności przez niego zaplanowanej.

Ponadto, umowa o zakazie konkurencji powinna wyraźnie wskazywać okres obowiązywania zakazu konkurencji. Przepisy prawa pracy nie określają ani minimalnego okresu ani też nie określają jego górnej granicy. Najczęstszą praktyką jest określanie okresu zakazu konkurencji na 12 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy. Równolegle z określeniem okresu zakazu konkurencji można wprowadzić prawo wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji lub prawo odstąpienia od niej.

Kolejnym elementem umowy o zakazie konkurencji jest określenie wysokości odszkodowania za powstrzymywanie się przez Ciebie od działalności konkurencyjnej. Odszkodowanie takie nie może być niższe niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez Ciebie przed ustaniem stosunku pracy przez okres równy okresowi zakazu konkurencji.

Gałka Agnieszka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26801 )
Array ( [docId] => 26801 )