Zakaz konkurencji w czasie zatrudnienia

Autor: Gałka Agnieszka
Data: 13-07-2012 r.

Jeżeli pracodawca zaproponował Ci zawarcie umowy o zakazie konkurencji, to - zanim ją podpiszesz - warto wiedzieć jakie skutki wynikają dla Ciebie z zawarcia takiej umowy i co się stanie gdy odmówisz jej podpisania.

Zakaz konkurencji

Zgodnie z art. 1011 § 1 kodeksu pracy, zakaz konkurencji polega na zakazaniu pracownikowi prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy oraz zakazaniu świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec pracodawcy.

Przepisy nie określają jaka działalność jest uznawana za konkurencyjną. Dlatego też musi ona być wyraźnie określona w umowie o zakazie konkurencji. Przyjmuje się, że działalnością konkurencyjną jest działalność pokrywająca się z działalnością pracodawcy, gdzie krąg odbiorców towarów lub usług jest podobny. Warto również wiedzieć, że zakaz konkurencji powinien odnosić się do działalności faktycznie prowadzonej przez pracodawcę, ale może też dotyczyć działalności zaplanowanej przez pracodawcę.

Naruszenie umowy o zakazie konkurencji w czasie zatrudnienia

W razie naruszenia przez Ciebie umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy pracodawca może dochodzić od Ciebie odszkodowania, jeżeli poniósł szkodę wskutek naruszenia przez Ciebie umowy o zakazie konkurencji. Naruszenie może również stać się przyczyną rozwiązania umowy o pracę, w tym rozwiązania bez wypowiedzenia.

Odmowa zawarcia umowy o zakazie konkurencji

Nie masz obowiązku podpisania zaproponowanej przez pracodawcę umowy o zakazie konkurencji. Jednakże, pracodawca może wypowiedzieć Twoją umowę o pracę z powodu odmowy zawarcia przez Ciebie umowy o zakazie konkurencji. Jeżeli jednak projekt umowy przedstawiony Ci przez pracodawcę nie jest zgodny z przepisami kodeksu pracy, możesz odmówić jego podpisania, a pracodawca nie może Cię z tego powodu zwolnić.

Gałka Agnieszka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26799 )
Array ( [docId] => 26799 )