Zmiana warunków pracy i płacy pracownikowi przed emeryturą

Data: 09-01-2013 r.

Do wypowiedzeń zmieniających stosuje się takie same przepisy jak w przypadku wypowiedzeń definitywnych. W związku z tym pracownikowi w wieku przedemerytalnym nie można także zmienić warunków pracy lub płacy. W tym zakresie są jednak wyjątki.

Przepisy dotyczące wypowiadania umów stosuje się także do wypowiedzeń zmieniających. Dlatego też pracownika w okresie przedemerytalnym nie można nie tylko zwolnić z pracy, ale także zmienić warunków pracy i płacy.

Jeden z wyjątków w tym zakresie przewiduje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: ustawa o zwolnieniach grupowych). Zgodnie z jej przepisami, pracownikowi w wieku przedemerytalnym można wypowiedzieć warunki pracy i płacy. Jeżeli jednak ta zmiana będzie dotyczyć obniżenia pensji – pracownik ma prawo do dodatku wyrównawczego.

Przykład:

W ramach zwolnień grupowych pracodawca wypowiedział pracownikowi, któremu brakowało 3 lata do emerytury warunki pracy i płacy w ten sposób, że obniżył mu o 20% wynagrodzenie. Pracodawca powiadomił pracownika, że przez pierwsze pół roku przysługiwać mu będzie dodatek wyrównawczy tak, aby w tym okresie jego wynagrodzenie nie było niższe od tego, jakie otrzymywał przed wypowiedzeniem zmieniającym. Pracownik nie zgodził się z pracodawcą i twierdzi, iż dodatek wyrównawczy przysługiwać mu będzie przez cały okres trzech lat. Kto ma rację?

Rację ma pracownik. Dodatek wyrównawczy przysługuje do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy.

Wyjątek kodeksowy

Jeszcze w jednym przypadku pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi w wieku ochronnym warunki pracy i płacy. Na mocy art. 43 kp można tego dokonać, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

 1. wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy,
 2. stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Podstawa prawna:

 • art. 39, art. 411, art. 42, art. 43, art. 52 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • art. 5 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.).

Autor: Wojciech Ostaszewski

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26831 )
Array ( [docId] => 26831 )


Array ( [docId] => 26831 )