Nieobecność w pracy – usprawiedliwiona czy nie

Data: 24-01-2013 r.

Pracownicy z różnych przyczyn nie stawiają się w pracy. Przepisy określają kiedy mamy do czynienia z usprawiedliwionymi nieobecnościami w pracy. Zapoznaj się z tymi przypadkami, które określone są w przepisach, oraz z zasadami określania tych przypadków, które wprost określone nie zostały.

Przepisy prawa pracy nie zawierają wyczerpującego katalogu przyczyn nieobecności pracownika w pracy. Ograniczają się do wskazania, że przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są:

 • zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie,
 • inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Do przyczyn usprawiedliwiających nieobecności pracownika w pracy, które ze względu na swą typowość zostały wprost wskazane w przepisach, należą:

 • niezdolność do pracy spowodowana chorobą,
 • kwarantanna lub izolacja w związku z podejrzeniem choroby zakaźnej,
 • choroba dziecka,
 • choroba innego członka rodziny,
 • wezwanie pracownika do osobistego stawiennictwa przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję w charakterze strony lub świadka,
 • nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko pracownika w wieku do lat 8,
 • odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

Do drugiej grupy usprawiedliwionych nieobecności pracownika należą wszystkie pozostałe sytuacje, które zostały wywołane innymi przyczynami, obiektywnie uniemożliwiającymi pracownikowi stawienie się do pracy. Katalog tych przyczyn jest otwarty. Jako przykłady takich sytuacji można wskazać trudności komunikacyjne na skutek warunków pogodowych czy uczestnictwo pracownika w wypadku samochodowym.

Rafał Styczyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26969 )
Array ( [docId] => 26969 )


Array ( [docId] => 26969 )