Odwołanie pracownika z urlopu - dopuszczalne przyczyny

Data: 12-06-2013 r.

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego na podstawie przepisu art. 167 § 1 Kodeksu pracy. Jest to jednak dopuszczalne tylko wówczas, gdy obecności podwładnego w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu wypoczynkowego.

Warunkiem odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego jest zaistnienie sytuacji, w której:

  • po pierwsze obecność pracownika w pracy jest konieczna – czyli jego wiedza, umiejętności, zakres odpowiedzialności lub inne czynniki powodują, że musi stawić się w zakładzie pracy osobiście (ocena tych kwestii należy do pracodawcy),

  • po drugie spowodowana jest ona okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili, gdy pracownik udawał się na urlop. Pracodawca nie może więc udzielić urlopu z zamiarem odwołania podwładnego z niego. Gdy bowiem wie, że w terminie planowanego urlopu pracownik będzie w firmie potrzebny, nie powinien go udzielić. Powołując się na swoje szczególne potrzeby i art. 164 § 2 Kodeksu pracy, może przesunąć wówczas termin wolnego.

Kodeks pracy nie precyzuje, jakie okoliczności mogą uzasadniać odwołanie z urlopu wypoczynkowego. Nakazuje jedynie, aby nie były one pracodawcy znane w chwili, kiedy pracownik rozpoczynał urlop.

Przykład 1:

W firmie XYZ pracuje tylko dwóch technologów żywności. W czasie kiedy jeden z nich był na urlopie, a drugi zachorował pojawiła się konieczność poprawienia jednej z receptur produktu, zgodnie z zamówieniem klienta. W takiej sytuacji odwołanie technologa z 3-tygodniowego urlopu będzie uzasadnione.

Przykład 2:

W spółce zajmującej się doradztwem finansowym pracownik obsługuje kilka firm, jako przypisanych sobie klientów. Jedna z tych firm dokonała bardzo udanej inwestycji i chce rozważyć jak najlepiej zainwestować swoje pieniądze oraz zmienić warunki spłaty dotychczasowych kredytów. Domaga się kontaktu jedynie z pracownikiem, do którego ma zaufanie. Ten zaś obecnie przebywa na 2-tygodniowym urlopie wypoczynkowym. Ze względu na spodziewany znaczny zysk dla pracodawcy, odwołanie pracownika z urlopu będzie uzasadnione.

Podstawa prawna:

  • art. 167 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 ze zm.).

Monika Frączek
, prawnik specjalizujący się w prawie pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27021 )
Array ( [docId] => 27021 )