Podróż służbowa a oddelegowanie

Autor: Styczyński Rafał
Data: 11-04-2012 r.

Uwarunkowania gospodarcze zmuszają do wysyłania swoich pracowników do pracy poza granice kraju. Niezwykle istotną kwestią związaną z zagadnieniami dotyczącymi wykonywania zadań służbowych poza miejscem pracy jest określenie, czy mamy do czynienia z podróżą służbową, czy z oddelegowaniem.

Pojęcie podróży służbowej zostało zdefiniowane w art. 775 § 1 Kodeksu pracy. Podróżą służbową jest każdy wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałe miejsce pracy, w celu wykonania zadania służbowego. Ważne jest dokładne określenie miejsca wykonywania pracy dla stwierdzenia, czy pracownik nabył uprawnienia do świadczeń przysługujących z tytułu podróży służbowych.

Ważne jest dokładne określenie miejsca wykonywania pracy dla stwierdzenia, czy pracownik nabył uprawnienia do świadczeń przysługujących z tytułu podróży służbowych, czy takie świadczenia mu nie przysługują.

Ustawodawca nie określił jednak, jak długo może trwać podróż służbowa. Istotne znaczenie ma fakt, że podróż służbowa charakteryzuje się tym, że pracownik wykonuje pracę w innym miejscu, niż zostało to wskazane w umowie o pracę. Jednak w literaturze przyjmuje się, że podróż służbowa nie powinna trwać dłużej niż 3 miesiące. Ze względu na brak wyraźnej regulacji prawnej nie można wykluczyć, że w określonych przypadkach podróż służbowa może trwać dłużej.

Oddelegowanie sprowadza się natomiast do wyznaczenia pracownikowi tymczasowego miejsca świadczenia pracy poza siedzibą pracodawcy. Oddelegowanie pracownika pociąga za sobą konieczność zawarcia pomiędzy pracodawcą a delegowanym pracownikiem dodatkowej umowy (obok łączącej ich dotychczas umowy o pracę), tzw. umowy o oddelegowanie. W umowie tej należy wskazać miejsce pracy, wynagrodzenie należne pracownikowi w okresie oddelegowania oraz ewentualnie dodatkowe świadczenia przysługujące pracownikowi w okresie oddelegowania. Zmiana miejsca świadczenia pracy następuje na podstawie porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy.

Jak widać zasadniczą przesłanką decydującą, czy w danym przypadku mamy do czynienia z podróżą służbową, czy też z oddelegowaniem, jest długość okresu, w jakim pracownik pozostaje poza stałym miejscem wykonywania pracy.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26893 )
Array ( [docId] => 26893 )