Prawo do dodatkowego urlopu pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na niepełny etat

Data: 05-03-2013 r.

Pracownik niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. W sytuacji gdy jest on zatrudniony na część etatu – świadczenie ulega stosownemu obniżeniu.

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia jej do jednego z wymienionych stopni niepełnosprawności.

Najpierw wymiar urlopu

Ponieważ ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie określa jak obliczyć urlop pracownika niepełnoetatowego – należy zastosować reguły wynikające z Kodeksu pracy.

Najpierw należy zatem ustalić wymiaru urlopu – po uwzględnieniu pracy na część etatu.

Przykład:

Pracownik ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Wykonuje pracę na 1/2 etatu a jego staż pracy jest wyższy niż 10 lat. W związku z zatrudnieniem na część etatu pracownikowi należy obniżyć urlop wypoczynkowy w stosunku do niepełnego etatu

  • (26 dni urlopu wypoczynkowego + 10 dni urlopu dodatkowego) x 1/2 etatu = 36 dni x 1/2 = 17 dni urlopu.

Potem proporcjonalność

Gdyby pracownik był dodatkowo zatrudniony przez część roku – urlop (również dodatkowy) zostanie obniżony proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy.

Przykład:

Pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym jest zatrudniony na 3/4 etatu od kwietnia 2012 r. do marca 2013 r. Łączny wymiar urlopu pracownika wynosi 36 dni (26 + 10 dni urlopu dodatkowego). Ponieważ jest on zatrudniony na 3/4 etatu – musimy ten roczny wymiar dostosować do części etatu:

  • 36 x 3/4 = 27 dni – tyle przysługiwałoby pracownikowi, gdyby pracował cały rok.

Za 2012 r. obliczamy urlop w następujący sposób:

  • 27 dni x 9/12 = 20,25, po zaokrągleniu 21 dni, tj. 147 godzin (o ile lekarz nie orzekł, że pracownik może pracować po 8 godzin dziennie).

Za 2013 r. urlop należy wyliczyć w następującej proporcji

  • 27 x 3/12 = 6,75, po zaokrągleniu 7 dni.

Od 2012 r. pracownicy niepełnosprawni pracują co do zasady po 8 godzin dziennie, chyba że w przypadku znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lekarz orzeknie, że pracownik może pracować w obniżonej – 7 godzinnej normie.

W związku z tym za 2012 r. pracownikowi należy się co do zasady 56 godzin urlopu, chyba że lekarz postanowi o niższej normie – wtedy ma prawo do 49 godzin urlopu.

Podstawa prawna:

  • art. 154 § 2, art. 1551 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 15 ust 2, art. 19 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721).

Magdalena Jaroszewska, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26985 )
Array ( [docId] => 26985 )