Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego

Autor: Kostecka Anna
Data: 29-03-2012 r.

Po upływie miesiąca pracy pracownik, który podjął pierwszą w życiu pracę ma prawo do 1/12 wymiaru urlopu przysługującego po roku pracy. Prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Pierwszy urlop w wymiarze 1/12

Pracownik, który podejmuje pierwszy raz w życiu pracę uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę. Prawo do urlopu przysługuje mu z upływem każdego miesiąca pracy - w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Zatem pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w swojej karierze zawodowej nabywa urlop „etapami” do końca roku kalendarzowego, w którym podjął pierwszą pracę.

Jeżeli pracownik został zatrudniony 1 marca prawo do urlopu nabył z upływem 31 marca tego samego roku. W przypadku, gdy pracownik został zatrudniony po raz pierwszy 9 kwietnia, prawo do pierwszego urlopu nabywa z upływem 8 maja tego samego roku, co oznacza, że 9 maja może już skorzystać z urlopu wypoczynkowego.

Oznacza to, że pracownik, który podejmuje pierwsze zatrudnienie w swojej karierze zawodowej nie musi czekać 6 miesięcy na nabycie prawa do pierwszej części urlopu czy też roku na nabycie prawa do pozostałej części urlopu.
Trzeba pamiętać, że taki ułamkowy urlop przysługuje w pierwszym roku pracy pracownika, a nie przez pierwszy rok pracy u danego pracodawcy.

Pracownik po upływie miesiąca pracy będzie miał prawo do 1/12 wymiaru jego urlopu przysługującego po roku pracy. Zatem: 1/12 z 20 = 1 dzień i 2/3 dnia, czyli 1,66 dnia urlopu z upływem miesiąca pracy, a w przeliczeniu na godziny: 8 godzin + (2/3 x 8 godz.) = 8 godz. + 5 godz. i 1/3 godz. = 13 godz. i 20 minut.

W jaki sposób określić upływ miesiąca

Zdaniem Sądu Najwyższego, dla celów urlopowych (także przy urlopach pracowników w pierwszym roku ich pracy) upływ miesiąca następuje w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu (wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1996 r., I PKN 47/96).

Zatem, jeżeli pracownik nie osiągnął miesięcznego okresu zatrudnienia w roku kalendarzowym, w którym podjął pierwszą w życiu zawodowym pracę, powoduje, że nie nabywa on prawa do urlopu wypoczynkowego. Jednak, jeżeli pracownik ten podejmie pracę - nawiąże kolejny stosunek pracy, to nabędzie prawo do pierwszego urlopu, u tego pracodawcy, pod warunkiem, że uzupełni u niego staż pracy do pełnego miesiąca.

Pracownik w marcu pracował w firmie A - 10 dni. W kwietniu podjął pracę w firmie B, w której przepracował 5 dni. W maju został zatrudniony w firmie C, gdzie przepracował również 5 dni. W czerwcu zatrudnił pracownika pracodawca D. Aby pracodawca D mógł udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, pracownik musi przepracować u niego 10 dni. Dopiero z upływem tych 10 dni pracy u pracodawcy D, pracownik nabędzie prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 1/12 przysługującego mu wymiaru.

Kostecka Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26885 )
Array ( [docId] => 26885 )