Prawo do urlopu okolicznościowego w czasie urlopu wypoczynkowego

Autor: Trochimiuk Anna
Data: 06-04-2012 r.

Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze dnia lub dwóch dni m.in. w przypadku zgonu i pogrzebu lub ślubu osoby bliskiej. Dowiedz się, czy pracownik ma prawo żądać odebrania tzw. urlopu okolicznościowego w innym terminie, gdy okoliczności pozwalające na skorzystanie z niego nastąpiły w czasie jego urlopu wypoczynkowego.

Urlop okolicznościowy a przerwanie urlopu wypoczynkowego

Sytuacje powodujące przerwanie urlopu wypoczynkowego pracownika zostały określone w Kodeksie pracy. Urlop okolicznościowy do nich nie należy.

Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi w innym terminie część urlopu niewykorzystaną z powodu:

  • niezdolności pracownika do pracy wywołanej chorobą,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,
  • urlopu macierzyńskiego.

Urlop okolicznościowy tylko w okresie świadczenia pracy

Urlop okolicznościowy, czyli płatne, usprawiedliwione zwolnienie od pracy, przysługuje w wymiarze:

2 dni w razie:

  • ślubu pracownika lub
  • urodzenia się jego dziecka albo
  • zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;

1 dnia w razie:

  • ślubu dziecka pracownika,
  • zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Jak wynika z przepisów, w takim przypadku pracodawca ma obowiązek „zwolnić pracownika od pracy”. Oznacza to, że urlop okolicznościowy przysługuje w czasie faktycznego świadczenia pracy. Podczas urlopu wypoczynkowego pracownik nie świadczy pracy, zatem nie może być mowy o wykorzystaniu zwolnienia od pracy w czasie tego urlopu. Zwolnienie to ma szczególny charakter i dlatego nie można traktować go jak dodatkowego dnia wolnego wliczanego do wymiaru urlopu wypoczynkowego, który w razie jego niewykorzystania uprawnia do odebrania go w innym czasie.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26888 )
Array ( [docId] => 26888 )