Przesunięcie terminu urlopu bywa obligatoryjne

Data: 12-12-2012 r.

Pracownik powinien rozpocząć urlop w zaplanowanym terminie. Niemniej jednak są sytuacje, w których pracodawca musi obligatoryjnie przesunąć urlop wypoczynkowy pracownika.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
  • urlopu macierzyńskiego,

pracodawca jest zobowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Wymienione powyżej wyżej sytuacje to jedynie przykłady. W związku z tym, pracodawca musi przesunąć urlop również w przypadku innych usprawiedliwionych nieobecności pracownika.

Takimi sytuacjami są na przykład:

  • urlop na opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (Uwaga! Choroba dziecka co do zasady nie ma wpływu na rozpoczęty już urlop – nie przerwa go. Natomiast gdyby zaczęła się ona jeszcze przed pójściem pracownika na wypoczynek, musielibyście przesunąć termin wykorzystywania takiego urlopu.),
  • tymczasowe aresztowanie pracownika, zanim nastąpi wygaśnięcie stosunku pracy,
  • pozbawienie pracownika wolności.

Zdaniem SN:

Cele urlopu wypoczynkowego i urlopu zdrowotnego są w rzeczywistości zbieżne: regeneracja sił pracownika. Nie można zaś z dwóch urlopów korzystać równocześnie w tym samym okresie czasu. Oczywiście zaś "zdublowanie" uprawnień pracownika do płatnych urlopów w tym samym okresie czasu nie może prowadzić do "zdublowania" uprawnień pracownika do wynagrodzenia za ten sam okres czasu w którym pracownik przebywając na urlopie w ogóle nie wykonał pracy (wyrok SN z 10 lutego 1998 r., I PR 7/88, LEX nr 197781).

Udzielenie urlopu wypoczynkowego, także na żądanie (art. 1672 kp), pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby jest niezgodne z prawem wyrok SN z 28 października 2009 r., II PK 123/09, OSNP 2011/11-12/148).

Nie jest sprzeczne z przepisami prawa pracy (art. 165 § 1 i art. 229 § 2 k.p.) rozpoczęcie zaplanowanego urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po ustaniu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika, która trwała dłużej niż 30 dni ( wyrok SN z 20 marca 2008 r., II PK 214/08, OSNP 2009/15-16/194).

Pracodawca nie może skutecznie udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi niezdolnemu do pracy nawet wówczas, gdy pracownik wyraził na to zgodę, a więc udzielenie urlopu wypoczynkowego nie przerywa niezdolności pracownika do pracy (wyrok SN z 10 listopada 1999 r., I PKN 35/99, OSNP 2001/6/198).

Podstawa prawna:

  • art. 165 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26950 )
Array ( [docId] => 26950 )