Ustanie stosunku pracy a prawo do urlopu

Autor: Pudzianowska Aleksandra
Data: 11-04-2012 r.

W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, przysługuje pracownikowi urlop u dotychczasowego pracodawcy ale w wymiarze proporcjonalnym do okresu jaki przepracował u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy.

Kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu na cały dany rok.

Pracodawca powinien niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrąglić w górę do pełnego miesiąca.

Natomiast jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy ma miejsce w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

W związku z tym, nawet jeżeli pracownik pracował tylko przez kilka dni miesiąca, miesiąc ten należy zaokrąglić w górę i wyliczyć urlop za 1/12.

Niemniej jednak, jeżeli w danym miesiącu, przed rozpoczęciem pracy w obecnym zakładzie, pracownik świadczył gdzieś pracę, takiego zaokrąglenia powinien dokonać poprzedni pracodawca a obecny za kilka dni pracy nie musi wyliczać urlopu, a co za tym idzie - płacić ekwiwalentu.

 

Przykłady:

1. Pan Piotr został zatrudniony w obecnym zakładzie 16 kwietnia. Do 6 kwietnia Pan Piotr świadczył pracę w innym zakładzie. U obecnego pracodawcy po 5 dniach przestał pojawiać się w pracy.

W związku z tym, że ustanie stosunku pracy i nawiązanie kolejnego nastąpiło w tym samym miesiącu, kwiecień powinien być zaliczony do urlopu w pierwszym zakładzie (tam, gdzie praca była do 6 kwietnia). Dlatego też w zakładzie, w którym pracownik porzucił pracę po kilku dniach, pracodawca nie ma obowiązku wypłaty ekwiwalentu, ponieważ prawo do urlopu w ogóle nie powstało.

2. Pan Jan rozpoczął pracę w zakładzie 16 kwietnia. W danym miesiącu nie był nigdzie zatrudniony. Po 5 dniach pracy przestał do niej przychodzić. Rozwiązano z nim umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Niemniej jednak, niezależnie od trybu rozwiązani umowy, za cały kwiecień należy panu Janowu wypłacić ekwiwalent za urlop. Zgodnie bowiem z przepisami prawa pracy dla celów urlopowych niepełny miesiąc zaokrągla się w górę.

Pudzianowska Aleksandra

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26895 )
Array ( [docId] => 26895 )