Współczynnik urlopowy na 2013 r.

Data: 09-01-2013 r.

Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, wynagrodzeń, odszkodowań i innych należności przysługujących w wysokości wynagrodzenia za jeden dzień lub wielokrotności wynagrodzenia za jeden dzień – do tego wszystkiego potrzebny nam współczynnik urlopowy.

Za pomocą współczynnika urlopowego ustala się wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Współczynnik urlopowy obliczany jest odrębnie dla każdego roku kalendarzowego. Aby ustalić jego wysokość należy odjąć od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 27/11) dla współczynnik urlopowy będzie taki sam dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach tego samego etatu.

Nie będzie miało zatem znaczenia jaki dzień tygodnia wyznaczy pracodawca jako dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Obliczając współczynnik urlopowy należy pamiętać, że w roku 2013 występują:

 • 52 niedziele,
 • 52 wolne soboty,
 • 10 dni świątecznych przypadających od poniedziałku do piątku:
 • 1 stycznia - Nowy Rok
 • 1 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja - Święto Pracy,
 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • 30 maja - dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

W przypadku pracowników pełnoetatowych współczynnik ten wyniesie 20,92. Wynika to z:

[365 dni - (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = 251 : 12 = 20,92.

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się w taki sam sposób, przy czym obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Zatem współczynnik urlopowy w 2013 r. dla pracownika zatrudnionego na:

• 1/4 etatu wynosi 5,23 (1/4 x 20,92),

• 1/3 wynosi 6,97 (1/3 x 20,92),

• 1/2 wynosi 10,46 (1/2 x 20,92),

• 3/4 wynosi 15,69 (3/4 x 20,92).

W przypadku wypłaty ekwiwalentu urlopowego za urlop zaległy należy wziąć pod uwagę współczynnik urlopowy w roku wypłaty ekwiwalentu. Decydującym jest bowiem data nabycia prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, a nie data nabycia samego prawa do urlopu.

Podstawa prawna:

 • § 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26965 )
Array ( [docId] => 26965 )