Z ważnych przyczyn pracodawca może przesunąć urlop pracownika

Data: 19-12-2012 r.

Pracodawca ma prawo przesunąć urlop pracownika, jeśli jego ewentualna nieobecność musiałaby spowodować poważne zakłócenia w toku pracy firmy. W takim przypadku, należy się liczyć z obowiązkiem zwrotu kosztów przesuniętych wakacji.

Przesunięcie urlopu wypoczynkowego może nastąpić z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy. Takie przesunięcie należy jednak uzasadnić, niezależenie od tego czy termin urlopu był ustalony w planie urlopów, czy był on uzgodniony indywidualnie z pracownikiem.

Ponieważ w każdym przypadku to pracodawca decyduje o tym, kiedy pracownik skorzysta z urlopu, również na przesunięcie nie musi on uzyskiwać zgody pracownika.

Przykład 1:

Pracownik pracuje jako główny księgowy. Ma zaplanowany urlop od 13 do 17 sierpnia. Pracodawca 9 sierpnia dowiaduje się, że od wtorku 14 sierpnia w zakładzie będzie kontrola z Urzędu Skarbowego. W takiej sytuacji przesuwa głównemu księgowemu urlop na termin późniejszy. Takie działanie jest dopuszczalne.

Przykład 2:

Pracownik pracuje na linii montażowej wraz z 7 innymi pracownikami. Każdy z nich zajmuje się podobnymi pracami i w razie konieczności mogą się zastępować. Pracownik ma zaplanowany urlop od 6 do 10 sierpnia. Pracodawca w piątek 3 sierpnia, dowiaduje się, że w czasie urlopu pracownika będzie trochę więcej zamówień. Przesuwa więc pracownikowi urlop na termin późniejszy.

Takie postępowanie będzie raczej zakwalifikowane jako nadużycie uprawnień, gdyż oprócz pracownika jest jeszcze 7 innych osób, które w czasie jego urlopu mogą pracować na jego stanowisku.

Zwrot kosztów odwołania urlopu w związku z przesunięciem

Wiadomo, że pracownikowi, którego odwołujemy z urlopu musimy oddać koszty związane z odwołaniem. Powstaje zatem pytanie, czy pracownikowi, któremu przesuniemy urlop także musimy zwracać jakieś koszty?

Co prawda przepisy prawa pracy nie przewidują obowiązku zwrotu kosztów powstałych w związku z przesunięciem terminu urlopu z inicjatywy pracodawcy, to jednak przyjmuje się, że w takim przypadku należy przez analogię stosować art. 167 § 2 Kodeksu pracy, zobowiązujący pracodawcę do zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w razie odwołania go z urlopu.

W związku z tym, pracownikowi, który miał zaplanowany i opłacony wyjazd wakacyjny, a został przez pracodawcę zatrzymany w pracy, należy oddać te koszty wycieczki, których nie mógł odzyskać.

Przykład:

Pracownik miał zaplanowany i opłacony urlop za granicą. Na 3 dni przed wyjazdem okazało się jednak, że na polecenie pracodawcy musi zostać w pracy. Biuro podróży oddało mu tylko 50% poniesionych kosztów. Pracodawca powinien zwrócić resztę.

Podstawa prawna:

  • art. 164 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26955 )
Array ( [docId] => 26955 )