Na 4 lata przed emeryturą nie można wypowiedzieć umowy pracownikowi

Data: 23-01-2013 r.

Pracownikowi, który jest w tzw. okresie przedemerytalnym nie można wypowiedzieć umowy. Można go jednak zwolnić w innym trybie, np. dyscyplinarnie.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Zakaz wypowiadania umów zawarty w art. 39 Kodeksu pracy oznacza, że w okresie ochronnym nie można rozwiązać z pracownikiem umowy we wskazanym trybie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zastosować wypowiedzenie przed wejściem pracownika w wiek przedemerytalny – nawet jeżeli pracownik wiek ten osiągnie już w okresie wypowiedzenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 1999 r., sygn. akt I PKN 643/98, OSNP 200/11/418).

Przykład:

Pracownikowi urodzonemu 1 grudnia 1951 r., w dniu 30 listopada 2012 r. wypowiedziano umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracownik odwołał się od wypowiedzenia wskazując, iż od 1 grudnia 2012 r. objęty jest ochroną przedemerytalną. Kto ma rację?

Ochrona przedemerytalna nie oznacza, że oświadczenia woli zmierzające do rozwiązania stosunku pracy złożone przed „wejściem” pracownika w okres ochronny są nieskuteczne. W opisanym wyżej przykładzie pracownik jest objęty ochroną przedemerytalną od 1 grudnia 2012 r. Oznacza to, iż od tego dnia nie można mu wypowiedzieć umowy o pracę – wcześniejsze wypowiedzenie jest natomiast skuteczne.

Zakaz dotyczy jedynie wypowiadania umów, co oznacza, że pracownika można zwolnić np. dyscyplinarnie.

Przykład:

Pracownikowi brakuje 2 lata do emerytury. Pracodawca dowiedział się, że pracownik nie wypełnił swojego obowiązku – nie dotrzymał terminów z umów z Kontrahentami, przez co pracodawca będzie musiał zapłacić wysokie kary umowne. W takiej sytuacji – mimo iż pracownik jest w wieku przedemerytalnym, można go zwolnić bez wypowiedzenia, w trybie dyscyplinarnym.

Podstawa prawna:

  • art. 39, art. 411, art. 42, art. 43, art. 52 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor: Wojciech Ostaszewski

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27066 )
Array ( [docId] => 27066 )