Refundacja składek ZUS - czy warto zatrudnić osobę bezrobotną?

Data: 11-05-2022 r.

Pracodawcy są zachęcani do zatrudniania osób bezrobotnych. Jedną z form takiej dodatkowej motywacji są liczne zwolnienia i dofinansowania - jednym z nich jest refundacja składek na ubezpieczenie społeczne. 

Omawiane wsparcie dedykowane jest pracodawcom, którzy decydują się zatrudnić osobę bezrobotną skierowaną przez powiatowy urząd pracy. 

Warunki skorzystania z refundacji

Aby skorzystać z refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, trzeba spełnić określone warunki.
1. o refundację może się ubiegać pracodawca który zatrudnił skierowaną przez urząd pracy osobę bezrobotną
2. zatrudnienie obejmowało pełny wymiar czasu pracy
3. osoba bezrobotna była zatrudniona co najmniej 12 miesięcy, a po ich upływie nadal pracuje u tego samego pracodawcy
4. pracodawca jeszcze przed zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej, złożył wniosek o zawarcie umowy na jednorazowe refundowanie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych za zatrudnionego bezrobotnego. 

Kolejność jest więc nieco odwrócona - najpierw składa się wniosek, który musi zostać pozytywnie rozpatrzony, aby podpisać umowę umożliwiającą refundację opłacanych składek i warunki tej refundacji, a dopiero później możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej. 

Te podstawowe warunki mogą zostać uzupełnione w regulaminie udzielania refundacji przygotowywanym w każdym urzędzie pracy. Aby pracodawca miał pewność, że spełnił wszystkie warunki, koniecznie powinien sięgnąć także do tego regulaminu. 

Jeżeli wszystkie wspomniane warunki zostały spełnione (a także warunki wynikające z regulaminów konkretnych urzędów), pracodawca może otrzymać refundację poniesionych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne. Refundacja ma charakter jednorazowy, a podstawą jej wypłaty jest wniosek rozliczeniowy. Wypłaty dokonuje urząd pracy, który skierował do pracy daną osobę. Kwota refundacji może wynieść nawet 300% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Ważne: Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne to pomoc de minimis. 

Bezrobocie w Polsce

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chwali się niskim bezrobociem. W kwietniu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,3% co poprawiło wynik z marca. 

Zdaniem resortu, to odpowiednie działania osłonowe są odpowiedzialne za ten sukces. Podczas konferencji prasowej prezentowano wyniki także dotyczące osób zarejestrowanych w urzędach pracy - w kwietniu ich liczba spadła o 22,2 tys osób co daje 2,5% w porównaniu do marca, a aż o 16,5% mniej osób niż w kwietniu 2021 r. Z przedstawionych przez resort danych wynika, że sytuacja bezrobocia w Polsce wygląda o wiele lepiej niż przed pandemią. 

Źródło:

Informacje opublikowane na portalu Zielona Linia - zielonalinia.gov.pl
Informacje opublikowane na oficjalnym portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - portal gov.pl

Oprac. red. 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41782 )
Array ( [docId] => 41782 )