Termin na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Autor: Trochimiuk Anna
Data: 06-04-2012 r.

Pracownik, któremu wypowiedziano umowę o pracę może odwołać się do sądu pracy. Termin na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 7 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać pouczenie o przysługującym uprawnieniu pracownika.

Termin na odwołanie się do sądu pracy

Termin na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 7 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia. Termin ten dotyczy także odwołania się od wypowiedzenia warunków pracy i płacy, gdyż przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę stosuje się odpowiednio.

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy.

Niezawinione uchybienie terminowi

Kodeks pracy przewiduje możliwość przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, gdy uchybienie terminowi było niezawinione przez pracownika. W tej sytuacji pracownik musi:

złożyć wniosek w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu oraz
uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.

Przyczyny uzasadniające przywrócenie terminu

Nie zawsze wniosek o przywrócenie terminu zostanie uwzględniony przez sąd. W świetle orzeczeń Sądu Najwyższego, jako przyczyny uzasadniające przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, można wyróżnić w szczególności:
usprawiedliwione przekonanie pracownika, że nie przysługuje mu odwołania od otrzymanego wypowiedzenia,
brak pouczenia pracownika przez pracodawcę o prawie odwołania się od wypowiedzenia oraz o terminie dokonania tej czynności,
podjęcie przez pracownika próby polubownego załatwienia sporu na drodze pozasądowej, choćby za pośrednictwem osób trzecich (np. przedstawicieli związków zawodowych czy jednostki nadrzędnej nad zakładem pracy),
chorobę pracownika.

Należy pamiętać, że znaczne przekroczenie siedmiodniowego terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę mogą usprawiedliwiać tylko szczególne okoliczności trwające przez cały czas opóźnienia.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26915 )
Array ( [docId] => 26915 )