Zwolnienie z pracy a odprawa pieniężna

Autor: Kostecka Anna
Data: 15-05-2012 r.

Jeżeli firma zatrudnia co najmniej 20 pracowników, pracownikowi zwalnianemu z pracy z przyczyn jego niedotyczących należy wypłacić odprawę pieniężną. Natomiast jeżeli firma zatrudnia mniej niż 20 pracowników, nie ma obowiązku wypłaty pracownikowi odprawy pieniężnej.

Czym jest odprawa pieniężna

Odprawa pieniężna to swoista rekompensata za utratę pracy, gdy ustanie zatrudnienia następuje z przyczyn niedotyczących pracownika.

Odprawa pieniężna należy się pracownikowi – pod warunkiem, że pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników – niezależnie od rodzaju zawartej umowy o pracę.

Kto wypłaca odprawę pieniężną

Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników, objęci są przepisami o zwolnieniach grupowych.

Trzeba pamiętać, że przy ustalaniu liczby pracowników bierze się pod uwagę wszystkie zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę, w tym również pracowników młodocianych, bez względu na wymiar etatu.

Jeśli podmiot zatrudniający posiadający ww. stan zatrudnienia rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę wyłącznie z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, wówczas zobligowany jest do naliczenia i wypłacenia z tego tytułu odprawy pieniężnej.

Wysokość odprawy pieniężnej

Wysokość odprawy pieniężnej uzależniona jest od zakładowego stażu pracy, który definiuje się jako łączny okres pozostawania w stosunku pracy u tego samego pracodawcy.

Odprawa pieniężna wynosi:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony w firmie krócej niż 2 lata,
  • dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony w firmie od 2 do 8 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony w firmie ponad 8 lat.

Co poza odprawą pieniężną przysługuje pracownikowi

Poza odprawą pieniężną pracownikowi przysługuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do 3 dni wolnych na poszukiwanie pracy.

Kostecka Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26945 )
Array ( [docId] => 26945 )