Zwolnienie z pracy a odprawa pieniężna

Autor: Kostecka Anna
Data: 15-05-2012 r.

Jeżeli firma zatrudnia co najmniej 20 pracowników, pracownikowi zwalnianemu z pracy z przyczyn jego niedotyczących należy wypłacić odprawę pieniężną. Natomiast jeżeli firma zatrudnia mniej niż 20 pracowników, nie ma obowiązku wypłaty pracownikowi odprawy pieniężnej.

Czym jest odprawa pieniężna

Odprawa pieniężna to swoista rekompensata za utratę pracy, gdy ustanie zatrudnienia następuje z przyczyn niedotyczących pracownika.

Odprawa pieniężna należy się pracownikowi – pod warunkiem, że pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników – niezależnie od rodzaju zawartej umowy o pracę.

Kto wypłaca odprawę pieniężną

Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników, objęci są przepisami o zwolnieniach grupowych.

Trzeba pamiętać, że przy ustalaniu liczby pracowników bierze się pod uwagę wszystkie zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę, w tym również pracowników młodocianych, bez względu na wymiar etatu.

Jeśli podmiot zatrudniający posiadający ww. stan zatrudnienia rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę wyłącznie z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, wówczas zobligowany jest do naliczenia i wypłacenia z tego tytułu odprawy pieniężnej.

Wysokość odprawy pieniężnej

Wysokość odprawy pieniężnej uzależniona jest od zakładowego stażu pracy, który definiuje się jako łączny okres pozostawania w stosunku pracy u tego samego pracodawcy.

Odprawa pieniężna wynosi:

 • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony w firmie krócej niż 2 lata,
 • dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony w firmie od 2 do 8 lat,
 • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony w firmie ponad 8 lat.

Co poza odprawą pieniężną przysługuje pracownikowi

Poza odprawą pieniężną pracownikowi przysługuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do 3 dni wolnych na poszukiwanie pracy.

Kostecka Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26945 )
Array ( [docId] => 26945 )


Array ( [docId] => 26945 )