Czym się zajmuje Inspekcja Transportu Drogowego

Kategoria: Auto i prawo
Autor: Mieszkowski Piotr
Data: 08-06-2012 r.

Stosunkowo nowa instytucja, jaką jest Inspekcja Transportu Drogowego, powołana została w 2001 roku. Utworzenie ITD było niezbędne z konieczności zapewnienia uczciwej konkurencji w transporcie drogowym, poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz ochrony środowiska. Stworzenie ITD było również spełnieniem jednego z wymogów wejścia do Unii Europejskiej i było rodzajem gwarancji wiarygodności Polski.

Inspektorzy transportu drogowego, zwani są z uwagi na zielony kolor mundurów i pojazdów krokodylami. Ich kontrole drogowe rozpoczęły się w 2002 roku i do dziś odbyło się ich kilkaset tysięcy. Kontrole prowadzone przez ITD mają przyczynić się do wzrostu poziomu przestrzegania przepisów, które obowiązują w transporcie drogowym, w szczególności w zakresie czasu pracy kierowców i przewozu materiałów niebezpiecznych, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Kontrole prowadzone przez ITD mają również wpływ na poprawę stanu technicznego pojazdów ciężarowych i autobusów poruszających się po polskich drogach.

W województwach, w których występuje duże natężenie ruchu drogowego, powołano delegatury Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w celu lepszej realizacji zadań i poprawy efektywności kontroli na danym terenie. Według danych ITD w wojewódzkich inspektoratach zatrudnionych jest ponad 570 inspektorów. ITD kieruje Główny Inspektor Transportu Drogowego, który jako centralny organ administracji rządowej podlega ministrowi transportu.

Główne zadanie ITD, to kontrola przestrzegania przepisów w zakresie szeroko rozumianego transportu drogowego. Inne zadania ITD to m.in.: kontrola: dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego oraz przestrzegania warunków w nich określonych oraz kontrola stanu technicznego pojazdów wykonujących transport drogowy; przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdów i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy.

Inspektorzy sprawdzają także przestrzeganie szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt; przewozów materiałów niebezpiecznych; przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych; transportu odpadów. Kontroli ITD podlegają kierowcy wykonujący krajowy i międzynarodowy transport drogowy oraz nie zarobkowy przewóz drogowy, a także przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie transportu.

Cele Inspekcji Transportu Drogowego, to poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałanie degradacji dróg, oddziaływanie na przedsiębiorców w celu przestrzegania przez nich prawa, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym oraz poprawa jakości świadczonych usług. ITD chce swoją działalnością eliminować wszystkie zjawiska w transporcie drogowym, które posiadają charakter patologii. Prowadzone przez ITD działania i kontrole mają zmusić nieuczciwych przedsiębiorców do przestrzegania prawa, co wpływa na poprawę jakości usług świadczonych w transporcie drogowym.

Działalność ITD polega również na zwalczaniu przestępstw gospodarczych dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w związku z tym transportem. ITD współdziała z organami samorządu terytorialnego i z organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych oraz z policją, strażą graniczną i służbami celnymi.

Mieszkowski Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27196 )
Array ( [docId] => 27196 )