Gdy sprawca kolizji ucieknie

Kategoria: Auto i prawo
Autor: Mieszkowski Piotr
Data: 07-04-2012 r.

Jeśli sprawca kolizji drogowej ucieknie z miejsca zdarzenia i nie zostanie zidentyfikowany, możesz starać się o odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia

Gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, kolizję czy wypadek powinniśmy zgłosić policji. Jeśli policji uda się ustalić kim jest sprawca, zostanie on ukarany nie tylko za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, kolizji czy wypadku, ale także za ucieczkę z miejsca zdarzenia. W takiej sytuacji szkodę zlikwiduje jego ubezpieczyciel OC. Jeżeli jednak sprawca wypadku nie posiadał ważnego w dniu zdarzenia ubezpieczenia OC lub jeśli nie zostanie on zidentyfikowany, wówczas odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Te dwa opisane przypadki różnią się jednak zasadniczo. Kiedy bowiem sprawca jest nie ubezpieczony, UFG pokrywa szkody zarówno na mieniu, jak i na osobie. Jeśli zaś sprawca nie zostanie zidentyfikowany, UFG wypłaca odszkodowania za szkody na osobie, natomiast za szkody na mieniu tylko wówczas, jeżeli uczestnik wypadku doznał obrażeń ciała.

Szkoda spowodowana przez niezidentyfikowanego sprawcę

Jeśli szkodę spowoduje niezidentyfikowany sprawca, należy zabezpieczyć dowody na to, że odpowiedzialność za zdarzenie ponosi właśnie on. Z uwagi na fakt, że UFG wypłaca świadczenia tylko, kiedy w wypadku dojdzie do poważnych obrażeń ciała, należy po prostu zawiadomić policję. Nie musisz czekać na zakończenie postępowania przez policję, czy prokuraturę. Szkodę musisz zgłosić jak najszybciej do wybranego zakładu ubezpieczeń, który prowadzi działalność w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów i który przeprowadzi likwidację tej szkody. Po dokonaniu likwidacji szkody ubezpieczyciel prześle akta szkody do wypłaty do UFG. Fundusz ma obowiązek zaspokoić roszczenie w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń.

 

Obowiązek udowodnienia wysokości szkody

Pamiętaj, że zgłaszając szkodę masz obowiązek udowodnić jej wysokość, dlatego musisz przedstawić wszystkie dokumenty, jakie w tej sprawie posiadasz Niezależnie od tego, firma ubezpieczeniowa także we własnym zakresie będzie czynić ustalenia co do odpowiedzialności za powstałą szkodę, np. kontaktując się z policją lub prokuraturą. Jeśli nie masz więc notatki z policji, nie przeszkadza to w niczym aby zgłosić szkodę.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 98 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych do zadań Funduszu należy zaspokajanie roszczeń m.in. z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe na terytorium Polski:

  • na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości;
  • w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości.

Mieszkowski Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27179 )
Array ( [docId] => 27179 )