Jak zachowywać się podczas kontroli drogowej

Kategoria: Auto i prawo
Autor: Mieszkowski Piotr
Data: 31-03-2012 r.

Kiedy widzisz policjanta machającego lizakiem lub dającego nam inne sygnały do zatrzymania, powinieneś się do tych sygnałów bezwzględnie zastosować. Podczas kontroli drogowej należy także zachowywać się w określony sposób. Nie wolno na przykład wysiadać z auta bez żądania tego przez policjanta.

Sygnały i polecenia policji

Policjant jest uprawniony do wydawania wiążących poleceń i sygnałów wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Polecenia i sygnały te mogą być wydawane przez policjanta pieszego, znajdującego się w pojeździe jak również znajdującego się na pokładzie śmigłowca czy samolotu. Reguluje to ustawa - Prawo o ruchu drogowym oraz inne rozporządzenia. Funkcjonariusz policji może wydawać kierującemu pojazdem polecenia do określonego zachowania się za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych. W szczególności jadąc radiowozem za innym pojazdem może dawać kierującemu polecenie do zatrzymania również poprzez krótkotrwałe włączenie niebieskiego światła błyskowego i sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie.

Polecenie do zatrzymania pojazdu podaje się z dostatecznej odległości, w sposób zapewniający jego dostrzeżenie przez kierującego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie w miejscu wskazanym przez policjanta. Pojazd powinien być zatrzymany w miejscu, gdzie nie utrudnia to ruchu i nie zagraża jego bezpieczeństwu. Jeżeli te warunki są spełnione i istnieje taka potrzeba, pojazd może być zatrzymany również w miejscu, w którym zatrzymywanie jest zabronione (np. poprzez znak zakazu B-36). Wyjątek stanowi pojazd zatrzymywany po pościgu policyjnym lub taki pojazd, co do którego zachodzi podejrzenie, iż bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego ze względu na swój stan techniczny lub zachowanie kierującego. W celu dojazdu do wyznaczonego miejsca, policjant może wydać kontrolowanemu uczestnikowi ruchu polecenie jazdy za pojazdem policyjnym.

Obowiązki kierowcy

Kierowca, który otrzymał od policjanta sygnał do zatrzymania pojazdu jest zobowiązany: zatrzymać pojazd, trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący oraz na polecenie kontrolującego - wyłączyć silnik pojazdu oraz włączyć światła awaryjne.

Obowiązki policjanta

Z kolei policjant, po zatrzymaniu pojazdu do kontroli, powinien podać zatrzymanemu kierowcy swój stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania. Ponadto jeżeli jest umundurowany, powinien okazać swoją legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu. Jeżeli zaś jest nie umundurowany, powinien okazać legitymację służbową bez wezwania. Legitymację służbową okazuje się w sposób umożliwiający kontrolowanemu uczestnikowi ruchu odczytanie numeru służbowego policjanta oraz nazwy organu, który wydał legitymację.

W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub uwarunkowanych charakterem kontroli, policjant może wydać kierującemu pojazdem lub pasażerowi pojazdu polecenie opuszczenia pojazdu. Kierujący pojazdem lub pasażer pojazdu mogą wysiadać z kontrolowanego pojazdu wyłącznie za zezwoleniem kontrolującego policjanta.

Do pojazdu policyjnego uczestnik ruchu może być wpuszczony tylko w razie konieczności:

  • udzielenia pomocy choremu lub rannemu,
  • doprowadzenia do jednostki Policji, izby wytrzeźwień lub placówki służby zdrowia,
  • poddania badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli wykonanie tej czynności w innych warunkach byłoby niemożliwe lub mogłoby zakłócić porządek,
  • okazania przebiegu zarejestrowanego wykroczenia, przeprowadzenia czynności procesowych.Mieszkowski Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27174 )
Array ( [docId] => 27174 )