Prawo jazdy – kto i jak może je zdobyć

Kategoria: Auto i prawo
Autor: Mieszkowski Piotr
Data: 31-03-2012 r.

O zdobycie uprawnień niezbędnych do kierowania pojazdami może wnioskować osoba, która osiągnęła już wiek wymagany dla danej kategorii. Potrzebne jest także orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Aby zostać kierowcą należy jednak przede wszystkim odbyć szkolenie wymagane dla danej kategorii, a później uzyskać pozytywny wynik egzaminu państwowego.

Orzeczenie od lekarza

Kandydat na kierowcę powinien dysponować orzeczeniem od psychologa o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem ile jest ono wymagane (dotyczy to jednak głównie pojazdów ciężarowych i autobusów). Przyszli kierowcy, którzy nie skończyli jeszcze 18 lat, mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za zgodą rodziców lub prawnego opiekuna. Prawo jazdy nie może być zaś wydane osobie w stosunku do której orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (np. prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń, lub orzeczeniem innego uprawnionego organu).

Starania o zdobycie prawa jazdy należy rozpocząć od wizyty u lekarza uprawnionego do badań kierowców i kandydatów na kierowców, celem uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Warto wiedzieć, że jeśli podczas takiego badania lekarz stwierdzi u kandydata na kierowcę uzależnienie od alkoholu lub środka działającego podobnie, orzeczenie o braku przeciwwskazań może nie zostać wydane. Wydane prawo jazdy może zawierać ograniczenia, które wynikają np. ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonych pojazdów. O ograniczeniach takich decyduje lekarz w orzeczeniu lekarskim, np. przy poważnej wadzie wzroku możesz dostać uprawnienia do kierowania pojazdem tylko w okularach.

 

Szkolenie

Po skompletowaniu takich dokumentów, jak orzeczenie o stania zdrowia lub także np. zgoda rodziców, można złożyć je w wybranym ośrodku szkolenia kierowców, gdzie odbędziemy szkolenie w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy. Celem takiego szkolenia jest przygotowanie osoby ubiegającej się o prawo jazdy, do kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdów w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu.

Informację o ośrodkach szkolenia kierowców w naszej najbliższej okolicy, można uzyskać w każdym starostwie powiatowym. Z uwagi na fakt nadzoru starostw nad OSK, wszelkie skargi i uwagi na działalność ośrodków można zgłaszać w starostwie właściwym dla siedziby danego ośrodka szkolenia.

Szkolenie przyszłych kierowców składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Liczbę godzin zajęć ustala dla każdej osoby indywidualnie instruktor nauki jazdy - w zależności od posiadanej wiedzy i uzdolnień kandydata. Jednak w przypadku teorii ilość godzin dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być mniejsza niż np.: 30 godzin dla kategorii A, A1, B, B1, T czy 20 godzin dla kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E. Z kolei dla zajęć praktycznych ilość godzin nie może być mniejsza niż: 15 godzin przy kategorii B+E oraz np. 20 godzin przy kategorii A, A1, C1, C1+E, D1+E, T; 25 godzin przy kategorii C+E lub D+E; 30 godzin przy kategorii B, B1, C, D1 lub pozwoleniu oraz 60 godzin przy kategorii D.

Mieszkowski Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27169 )
Array ( [docId] => 27169 )