Już są dostępne nowe wzory dokumentów związanych z wykonywaniem zadań publicznych

Autor: Sławomir Liżewski
Data: 20-12-2018 r.

Poznaj najnowsze, bo obowiązujące od 29 października 2018 r. rozporządzenie określające wzory ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. W nowych wzorach wprowadzono uproszczenia ich treści, a także pominięto część danych w porównaniu do wzorów poprzednio obowiązujących.

Rozporządzenie określa:

  • wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, zgłoszonej w trybie otwartego konkursu ofert oraz z pominięciem procedury konkursowej (załącznik nr 1);
  • wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, zlecanym realizatorom projektu (załącznik nr 2);
  • ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej (załącznik nr 3);
  • ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, dotyczących realizatorów projektu (załącznik nr 4);
  • wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (załącznik nr 5);
  • wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego dotyczącego operatora projektu (załącznik nr 6).

Uchylono tym samym rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).

Sławomir Liżewski

prawnik, doradca organizacji pozarządowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40973 )
Array ( [docId] => 40973 )