Zamawiający nie musi wyjaśniać z wykonawcą sposobu dokonania poprawek, jeżeli może to zrobić samodzielnie, mając ku temu podstawy

Kategoria: Omyłki
Data: 13-08-2017 r.

Jeżeli zamawiający po ustaleniu, która z treści oświadczeń złożonych w ofercie wykonawcy jest zgodna z jego oświadczeniem woli, ma wszystkie niezbędne dane, aby usunąć treść sprzeczną i w ten sposób dokonać poprawy oferty, to nie narusza regulacji ustawy Pzp (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 13 czerwca 2017 r., sygn. akt KIO 1077/17).

W art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nie ma mowy o oczywistości omyłki, może być to omyłka nieoczywista, ważne, żeby jej poprawa nie powodowała istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający nie ma obowiązku ustalania określonej treści oferty z wykonawcą, skoro samodzielnie może ją poprawić, przyjmując za dane wyjściowe informacje o cenach jednostkowych i poszczególne ilości. Nie ma zakazu dokonywania poprawy omyłek innych niż oczywista omyłka pisarska i rachunkowa także dotyczących kryterium oceny ofert, jeśli nie dochodzi w ten sposób do wytworzenia nowego oświadczenia woli, które nie tkwiło pierwotnie w złożonej ofercie.

Agata Hryc-Ląd praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40596 )
Array ( [docId] => 40596 )