Wyczekiwane przez NGO FIO już dostępne

Data: 28-03-2018 r.

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich już dostępny! Obecnie do wzięcia jest blisko 60 mln zł. W konkursie FIO w 2018 roku przewiduje się możliwość dofinansowania projektów realizowanych w terminie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy).

Konkurs od tego roku poprowadzi Narodowy Instytut Wolności ─ Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W marcu ogłoszono regulamin konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Program rusza od 1 maja br. Nowością jest możliwość przeznaczenia dotacji na rozwój instytucjonalny projektodawcy.

W ramach kategorii I.B organizacja do wysokości 20% dotacji może przeznaczyć na realizację działań związanych z rozwojem instytucjonalnym własnej organizacji. Oferent proponuje plan działań związanych z rozwojem instytucjonalnym organizacji oraz koszty, jakie w tym zakresie chciałby pokryć w ramach dotacji. Działania te mogą obejmować m.in.:

  • podnoszenie kompetencji zespołu, pozyskiwanie wolontariuszy, budowanie bazy członkowskiej;
  • prowadzenie działań rzeczniczych lub uczestniczenie w konsultacjach, ciałach dialogu, koalicjach;
  • zaplanowanie i realizacja spójnych działań zmierzających do zapewnienia organizacji stabilności, większego zróżnicowania źródeł finansowania działalności itd.;
  • zakup sprzętu, wykonanie drobnych remontów lub prac adaptacyjnych nakierowanych na poprawę standardu realizacji misji.

Wszystkie koszty związane z rozwojem instytucjonalnym własnej organizacji muszą być uzasadnione – w ofercie powinno być wskazane, w jakim stopniu dany wydatek przyczynia się do rozwoju organizacji.

Nowa możliwość spotkała się z uznaniem organizacji. Inne nowości to wprowadzenie bardziej przejrzystego systemu oceny merytorycznej opartego o kryteria jakościowe. Ponadto preferowane będą organizacje mniejsze (z budżetem do 100 tys. zł), pochodzące z małych środowisk i takie, które dotąd nie korzystały ze środków FIO.

Źródło:

Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r., www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl (dostęp z 1 marca 2018 r.).

Oprac. red. czasopisma „Finanse i Prawo w NGO”

Tagi: ngo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40886 )
Array ( [docId] => 40886 )