Dotacje na kulturę - szukaj ich także poza Polską

Data: 27-04-2017 r.

Z funduszy europejskich mogą być dofinansowane przedsięwzięcia takich podmiotów, jak np.: domy kultury, muzea, teatry itp. Środki unijne są przeznaczane także np. na renowację zabytków czy ochronę dziedzictwa. Wsparcie dostępne jest m.in. w ramach programu ramowego Unii Europejskiej, programów krajowych i regionalnych oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wiele możliwości stwarza np. program Kreatywna Europa.

Wsparcie finansowe dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnego na lata 2014–2020 oferuje program ramowy Unii Europejskiej Kreatywna Europa. Program zawiera trzy komponenty, tj. Media, Kultura i część międzysektorową.

 

Celem komponentu Media jest głównie wsparcie i promocja europejskiej kultury audiowizualnej, zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich, profesjonalizacja sektora audiowizualnego.

Komponent Kultura ma wspierać przede wszystkim projekty przyczyniające się do promocji europejskiej kultury i sztuki, ponadnarodowej współpracy kulturalnej oraz „budowania publiczności”.

Część międzysektorowa natomiast działaniami obejmuje transnarodową Współpracę Polityczną, wsparcie Creative Europe Desków, tj. biur reprezentujących program w poszczególnych krajach oraz Instrument Gwarancji Finansowych na rzecz sektorów kultury i kreatywnego.

Szczególną uwagę kierujemy w stronę komponentu Kultura programu Kreatywna Europa. Skierowany jest on do publicznych oraz prywatnych instytucji, organizacji i innych podmiotów aktywnie działających w sektorach kultury oraz kreatywnym.

Główne cele programu to:

  • promocja europejskiej kultury i sztuki,
  • zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich,
  • budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym,
  • rozwijanie europejskiej publiczności,
  • dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji.

W ramach komponentu Kultura możesz ubiegać się o dofinansowanie w czterech obszarach grantowych.

Tabela 1. Obszary programowe – Kreatywna Europa (komponent Kultura)

Program

Obszary wsparcia

Termin naboru (planowany)

 

Kreatywna Europa (komponent Kultura)

Projekty współpracy europejskiej

2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020 r.

Tłumaczenia literackie

2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.kreatywna-europa.eu

Źródło:
  • Przewodnik dla wnioskodawców, Wsparcie dla projektów współpracy europejskiej, Kreatywna Europa (2014–2020), Komponent Kultura, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), wrzesień 2016 r.
  • Kreatywna Europa, Komponent Kultura, Wsparcie dla projektów współpracy europejskiej, Przewodnik po programie, European Commission.
Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek, specjalista ds. funduszy unijnych

Tagi: NGO, dotacje

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40299 )
Array ( [docId] => 40299 )