Ewidencja operacji dokonywanych kartą debetową

Data: 17-11-2015 r.

Coraz częściej organizacje pozarządowe posługują się różnego typu kartami płatniczymi. Tego typu operacje muszą znaleźć odzwierciedlenie w księgach rachunkowych organizacji. Warto więc zwrócić uwagę na sposób ewidencji poszczególnych płatności.

Zapłata kartą płatniczą jest obecnie powszechnie stosowaną formą bezgotówkowego regulowania zobowiązań. Zasady wydawania i używania kart płatniczych oraz obowiązki stron umów o karty płatnicze reguluje ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych. Stosownie do art. 2 pkt 7 tej ustawy karta płatnicza stanowi kartę identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawnia do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu – także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu.

Ustawa o rachunkowości nie reguluje, w jaki sposób należy dokonać w księgach rachunkowych zapisów, dotyczących operacji bezgotówkowych i za pomocą jakich kont księgowych te operacje ujmować. Organizacje korzystające z tego rodzaju form płatności powinny samodzielnie ustalić i opisać w polityce rachunkowości zasady ewidencji w tym zakresie.

Zasady ewidencji kartą debetową

W praktyce karty płatnicze w organizacjach pozarządowych są wykorzystywane do następujących czynności:

 1. regulowanie zobowiązań,

 2. wypłata gotówki z bankomatu,

 3. zapłata za towar przez klientów (dotyczy organizacji prowadzących działalność gospodarczą).

Organizacje, dokonując sprzedaży (obrotu) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, są zobligowane na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT do ewidencji obrotów za pomocą raportów fiskalnych. Jest to podstawa do ujęcia sprzedaży w księgach rachunkowych jednostki. Jednostki, u których regulacja utargu następuje kartą płatniczą, mają do wyboru dwie metody księgowania:

 1. za pomocą konta „Pozostałe rozrachunki” (analityka: Utarg regulowany kartą płatniczą) lub

 2. za pomocą konta „Środki pieniężne w drodze”.

Wybór zależy od samej organizacji i powinien mieć odzwierciedlenie w polityce rachunkowości. Samo rozliczenie transakcji kartą w tym przypadku następuje na bazie otrzymanego wyciągu bankowego, na którym zewidencjonowany jest wpływ środków pieniężnych z tytułu sprzedaży. Niestety dla sprzedawców najczęściej jest on obarczony prowizją za płatność kartą, która jest ewidencjonowana jako koszt rodzajowy (podatkowej działalności) na koncie „Usługi obce” (w analityce: „Prowizje za płatności regulowane kartą” lub na koncie zespołu nr 5 w przypadku rachunku zysków i strat w formie kalkulacyjnej).

Grzegorz Magdziarz, biegły rewident

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38049 )
Array ( [docId] => 38049 )

Array ( [docId] => 38049 )