Organizacje mogą skorzystać przy sporządzaniu inwentaryzacji z wyjaśnień KSR

Data: 19-11-2018 r.

Inwentaryzacja jest okazją do zweryfikowania nie tylko rzetelności i aktualności prowadzonej ewidencji, ale przede wszystkim przyjrzenia się, w jaki sposób jest chroniony i zarządzany majątek jednostki oraz jak pracownicy wywiązują się z powierzonych im zadań.

Organizacje, sporządzając inwentaryzację roczną, mogą skorzystać ze wskazówek zawartych w komunikacie Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.

 

Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe musi przeprowadzić na koniec roku inwentaryzację. Ten obowiązek wynika z art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości i jest jednym z warunków poprawnego sporządzenia sprawozdania finansowego. Sama ustawa nie zawiera szczegółowych wskazówek odnośnie do zasad inwentaryzacji, jednak wieloletnia praktyka podpowiada, na co należy zwrócić uwagę, aby wyniki tych czynności mogły być uznane za wiarygodne źródło danych.

Znowelizowana w 2017 roku ustawa o rachunkowości wskazuje w zmienionym art. 26 ust. 3, iż możliwość wcześniejszego rozpoczęcia i zakończenia prac inwentaryzacyjnych dotyczy tylko tych składników aktywów, które podlegają inwentaryzacji drogą spisu z natury lub drogą potwierdzenia salda. W przypadku aktywów i pasywów inwentaryzowanych, tzw. weryfikacji zapisów w księgach z dokumentacją, prace te muszą być przeprowadzone na ostatni dzień roku obrotowego. Dotychczas było w tym zakresie wiele nieprawidłowości. Zatem przeprowadzając inwentaryzację, należy zwrócić uwagę, aby nie popełnić dotychczasowych błędów.

dr Katarzyna Trzpioła

specjalista ds. rachunkowości i finansów

Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40971 )
Array ( [docId] => 40971 )