Zmieniły się progi, po przekroczeniu których biegły rewident zbada sprawozdanie finansowe OPP

Data: 20-12-2018 r.

Nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego łagodzi jeden z warunków dotyczących obowiązku poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta.

Zmiana rozporządzenia wynika m.in. z art. 47 ustawy z 15 września  2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności ─ Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1813). Nowe rozporządzenie weszło w życie 16 listopada 2018 r.

 

Jak było…

Dotychczas na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz.U. poz. 2852) organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej, do sprawozdań, których nie stosowało się rozdziału 7 ustawy o rachunkowości (w tym art. 64 uor), musiały poddać swe sprawozdania niezależnemu audytowi przez biegłego rewidenta, jeśli organizacje te:

1) realizowały zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonywania lub do wspierania zadania publicznego, oraz

2) otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych w pkt 1 w wysokości, co najmniej 50.000 zł, oraz

3) osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości, co najmniej 3.000.000 zł.

… jak jest teraz

Po zmianie przepisów kwota zawarta w punkcie 2, a więc 50.000 zł, została dwukrotnie podwyższona. Zatem obowiązek badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, których sprawozdania nie podlegają takiemu badaniu zgodnie z przepisami o rachunkowości, dotyczy takich organizacji, które:

1) realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonywania lub do wspierania zadania publicznego, oraz

2) otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych w pkt 1 w wysokości, co najmniej 100.000 zł, oraz

3) osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości, co najmniej 3.000.000 zł.

Obowiązek badania dotyczy rocznych sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego sporządzanych za rok obrotowy następujący po roku, w którym organizacje te spełniły łącznie wyżej wskazane warunki.

dr Katarzyna Trzpioła

specjalista ds. finansów i rachunkowości

Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40972 )
Array ( [docId] => 40972 )