Kto skorzysta z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

Data: 18-11-2015 r.

Uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów będą mogły prowadzić tylko takie organizacje pozarządowe, które spełnią określone warunki wskazane w ustawie o rachunkowości.

Ustawa nowelizująca ustawę o rachunkowości umożliwia organizacjom pozarządowym prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, a co za tym idzie – rezygnację z prowadzenia ksiąg rachunkowych. W nowo dodanym art. 2 ust. 5 uor wskazano, że niektóre jednostki prowadzące działalność pożytku publicznego, mimo iż są zobowiązane do stosowania ustawy o rachunkowości, mogą zrezygnować z prowadzenia ksiąg i zamiast tego prowadzić jedynie ewidencję przychodów i kosztów na zasadach oraz warunkach określonych w tej ustawie. Przy okazji do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzono także art. 10a zawierający katalog podmiotów, które mogą (nie muszą) skorzystać z uproszczenia.

Kto zdecyduje o uproszczonej ewidencji

 

Decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów podejmie organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Nie ma wskazanego terminu na podjęcie takiej decyzji, ale wydaje się, że powinna być ona podjęta przed rozpoczęciem roku obrotowego.

Zawiadomienie naczelnika US

Zgodnie z art. 10a ust. 3 tej ustawy przy wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność – w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Zawiadomienie będzie dotyczyć także lat następnych, chyba że podjęta zostanie decyzja o rezygnacji.

Sławomir Liżewski, prawnik, doradca organizacji pozarządowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38073 )
Array ( [docId] => 38073 )