Minister finansów przygotowuje rozporządzenie o uproszczonej ewidencji dla NGO

Data: 18-11-2015 r.

Od 1 styczna 2016 r. część NGO będzie mogła zrezygnować z prowadzenia ksiąg rachunkowych. W zamian za to będą prowadziły uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów według przygotowywanego właśnie rozporządzenia.

Projekt nowego rozporządzenia zakłada, że organizacje non profit wymienione w art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z możliwością, jaka wynikła z nowelizacji ustawy o rachunkowości, będą mogły zaprzestać prowadzenia ksiąg rachunkowych. Aby jednak była możliwość kontrolowania ich działalności, w szczególności przeznaczania dochodu na cele statutowe i inne upoważniające te organizacje do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego, będą musiały prowadzić tzw. uproszczoną ewidencję.

Zakres ewidencji uproszczonej

Uproszczona ewidencja będzie obejmowała zbiory danych zawierające:

  • zestawienie przychodów i kosztów – będzie ono w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

  • zestawienie przepływów finansowych – będzie ono w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

  • karty przychodów pracowników – prowadzone indywidualnie dla każdego zatrudnionego pracownika, który uzyskuje przychody w rozumieniu art. 12 ustawy o PIT,

  • wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością.

Etap legislacyjny:

projekt z 28 października 2015 r. rozporządzenia w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38074 )
Array ( [docId] => 38074 )