Od stycznia 2016 roku prewspółczynnik utrudni rozliczanie VAT grantobiorcom

Data: 23-11-2015 r.

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza od nowego roku przepisy dotyczące ustalania prewspółczynnika. Niestety utrudni to organizacjom pozarządowym jako grantobiorcom rozliczanie tego podatku. Organizacja może nie być w stanie określić na etapie wniosku, czy VAT będzie wydatkiem kwalifikowalnym czy też nie.

Kwalifikowalność VAT w uproszczeniu oznacza brak prawa do odzyskania VAT, np. poprzez odliczenie podatku naliczonego. Podatek objęty jest bowiem dotacją czy innym świadczeniem wynikającymi z programu operacyjnego.

Przykład:

Fundacja ABC otrzymuje granty unijne na prowadzenie działalności statutowej. Obecnie jest w stanie rozdzielić zakupy na potrzeby działalności opodatkowanej i dla działalności zwolnionej z VAT – tej ostatniej nie prowadzi. Nie stosuje zatem proporcji, a jedynie odlicza zakupy na potrzeby działalności opodatkowanej. Starając się zatem o grant, fundacja wskazuje VAT jako wydatek kwalifikowalny, niepodlegający dla niej odliczeniu.

Po zmianach fundacja z góry będzie musiała określić prewspółczynnik swojej działalności opodatkowanej i statutowej, jeżeli ma zakupy służące działalności gospodarczej i pozostałej (np. statutowej). Tym samym, określając ten stosunek na np. 30:70, fundacja odliczy tylko 30% dotychczasowego VAT. Nie będzie przy tym w stanie stwierdzić, czy VAT jest kwalifikowalny, czy też nie, ponieważ odliczanie prewspółczynnikiem nie jest tożsame z obecnym stanem prawnym, który nie nakazuje uwzględniać działalności będącej poza VAT.

 
Mirosław Siwiński, radca prawny, doradca podatkowy w Kancelarii prof. W. Modzelewskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38100 )
Array ( [docId] => 38100 )