Zasady ewidencji kartą kredytową

Data: 17-11-2015 r.

Transakcje dokonywane przez organizacją pozarządową za pomocą karty kredytowej są zapisywane na rachunku karty jako kredyt. Dlatego też ewidencja księgowa takich operacji gospodarczych przebiega podobnie, jak ewidencja otrzymanego kredytu obrotowego.

Karta kredytowa działa troszkę na innych zasadach niż karta płatnicza. Przede wszystkim daje następujące możliwości:

 
  • regulowania płatności za nabywane materiały, towary i usługi, w tych punktach sprzedaży, gdzie jest honorowana,

  • wypłacania gotówki z bankomatu,

  • dokonywania płatności przez Internet.

Wykonywane na karcie kredytowej transakcje zapisywane są na rachunku karty, jako udzielony kredyt. Zazwyczaj kredyt ten przez określony w umowie czas jest nieoprocentowany, a jeśli zostanie spłacony w wyznaczonym terminie, to odsetki nie zostaną naliczone. Zasadniczo do kart kredytowych ich wystawca (bank) prowadzi rachunek karty, a wyciąg bankowy z tego rachunku jest tworzony okresowo, najczęściej raz na miesiąc, i przesyłany jednostce zobowiązanej do spłaty zadłużenia.

Zapis w polityce rachunkowości

Ustawa o rachunkowości nie reguluje, jak powinny przebiegać zapisy w księgach rachunkowych dotyczące operacji bezgotówkowych i za pomocą jakich kont księgowych te operacje ujmować. Jednostka jest zobowiązana do opisania transakcji za pomocą kart kredytowych w swojej polityce rachunkowości. Samo wydanie karty kredytowej jest związane z przyznaniem przez bank limitu kredytowego, dlatego też ewidencja księgowa operacji gospodarczych przy użyciu karty kredytowej przebiega podobnie jak ewidencja otrzymanego kredytu obrotowego, czyli na koncie "Kredyty bankowe" (w analityce: „Karta kredytowa”).

Odrębne konta analityczne

Natomiast ewidencja księgowa dotycząca zapłaty za zobowiązania przy użyciu tej karty następuje na podstawie zestawienia operacji otrzymanego z banku obsługującego organizację. Wygodnie jest w takim przypadku stworzyć do każdej karty kredytowej (gdy organizacja posiada ich kilka) odrębne konto analityczne z jej numerem. Operacje zapłacone kartą, można przenosić z zobowiązań wobec dostawców na zobowiązanie wobec banku z tytułu rozliczenia karty kredytowej, a następnie rozliczyć z otrzymanym zestawieniem operacji na karcie.

W sytuacji gdy na koniec okresu sprawozdawczego saldo karty nie będzie spłacone, wykazuje się je w pasywach bilansu w pozycji B.III.2a) „Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki”. Brak salda kredytowego na wyciągu karty kredytowej oznacza, że na dzień sporządzenia bilansu jednostka nie posiada zadłużenia wobec banku, ponieważ zostało ono spłacone w wymaganym terminie.

Grzegorz Magdziarz, biegły rewident

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38048 )
Array ( [docId] => 38048 )