Zasady podwójnej księgowości w układzie rodzajowym

Data: 17-11-2015 r.

Organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność gospodarczą, musi prowadzić tzw. pełną księgowość. Należy wprowadzić takie zasady, aby obejmowały one odrębną księgowość obu działalności: społecznej i gospodarczej.

Chcąc mieć dobrze funkcjonującą i jasną księgowość, organizacje powinny prowadzić ją z podziałem na poszczególne typy swojej działalności pod kątem statutowym, czyli w rozbiciu na działalność:

 • statutową nieodpłatną,

 • statutową odpłatną,

 • gospodarczą.

Wszystkie zdarzenia związane z funkcjonowaniem w trakcie roku organizacje muszą na bieżąco rejestrować w księgach rachunkowych i wykazać je w sprawozdaniu finansowym, zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Podział kosztów

To, w jaki sposób organizacja będzie dokonywała podziału kosztów na statutowe i administracyjne oraz na koszty gospodarcze, zawsze jest jej wyborem opisanym w polityce księgowania. Rozróżnienie takich kosztów powinno jednak zaczynać się od analizy, czy wydatek jest kosztem statutowym, natomiast w razie wykluczenia, czy jest kosztem administracyjnym, a dopiero w ostateczności, czy jest kosztem gospodarczym.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności ewidencję kosztów można prowadzić:

 1. tylko w układzie rodzajowym (konta zespołu 4),
 2. tylko w układzie kalkulacyjnym (konta zespołu 5),
 3. równocześnie w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (konta zespołu 4 i 5).

Księgowanie na kontach

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności tylko według rodzajów polega na bieżącym księgowaniu wszystkich poniesionych kosztów działalności na podstawie dokumentów źródłowych, zapisem:

 • Wn konto 40 „Koszty realizacji zadań statutowych”,

 • Ma konto zespołu 0, 1, 2, 3, 8.

Po stronie Wn konta 40 księguje się świadczenia statutowe zrealizowane w formie wypłat środków pieniężnych lub równowartość świadczeń w naturze, pokrywane z Ma konta „Kasa”, z Ma konta „Rachunek bankowy” lub w formie rzeczowej (w korespondencji ze stroną Ma konta „Materiały” lub ze stroną Ma konta „Towary”).

W ciągu roku obrotowego konta kosztów rodzajowych wykazują saldo Wn, oznaczające wysokość kosztów poniesionych w bieżącym okresie, bez względu na to, jakich okresów dotyczą.

Na dzień bilansowy koszty te przenosi się na wynik finansowy zapisem:

 • Wn konto 86 „Wynik finansowy fundacji z działalności statutowej”,

 • Ma konto 40 „Koszty realizacji zadań statutowych”.

Za koszty administracyjne należy natomiast uznać inne koszty, które nie zostały zakwalifikowane jako koszty statutowe, np. materiały biurowe, koszty remontów, koszty sprzątania biura, płace niektórych pracowników. Kosztami statutowymi są natomiast koszty związane z realizacją określonego programu przez stowarzyszenie, zgodne z celami statutowymi.

Część kosztów może być wspólna dla działalności statutowej i gospodarczej, np. czynsz za biuro, opłaty bankowe, wynagrodzenia obsługi biura i inne. Mogą być one rozliczone umownym wskaźnikiem procentowym na źródła finansowania. Wszystkie koszty według rodzajów powinny posiadać analitykę dotyczącą rodzaju kosztu.

Więcej na ten temat >>

Krystyna Dąbrowska, doradca podatkowy, współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk w Lublinie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38050 )
Array ( [docId] => 38050 )

Array ( [docId] => 38050 )