Sejmowa Komisja Infrastruktury o cyfryzacji usług projektowych

Kategoria: Prawo budowlane
Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Data: 12-10-2017 r.

24 października 2017 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, podczas którego rozmawiano o możliwości cyfryzacji usług projektowych – stosowania metodyki Building Information Modeling (BIM) w polskim budownictwie oraz kwestii najważniejszych zmian zawartych w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie. Informację MIB przedstawił komisji wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.

Wiceminister Tomasz Żuchowski zaznaczył, że obowiązujące regulacje rozporządzenia wymagają zmian, są archaiczne i niedostosowane do obecnych uwarunkowań. Celem nowelizacji jest "uwolnienie budownictwa" i dostosowanie go do potrzeb i wymagań rynku.

Zmiany przyspieszą i ułatwią proces realizacji inwestycji poprzez wprowadzenie takich zapisów, które będą przejrzyste i zrozumiałe dla odbiorców oraz umożliwią dostosowanie realizowanych inwestycji do potrzeb ich przyszłych użytkowników.

13 października 2017 r. zakończył się okres notyfikacji projektu, co po niezbędnych pracach przygotowujących podpisanie projektu umożliwia planowanie wejścia w życie zmian na 1 stycznia 2018 r.

Drugim z poruszonych przez wiceministra tematów było uruchomienie czterech projektów pilotażowych w metodyce BIM, prowadzonych przez zaproszone do współpracy instytucje: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

- W celu zapewnienia najlepszego efektu i zdobycia najszerszej wiedzy na temat zagrożeń możliwych do wystąpienia przy realizacji projektu w metodyce BIM, postawiliśmy na cztery projekty, które swoim zakresem obejmują całkowicie różniące się od siebie inwestycje - dwa projekty infrastrukturalne z licznymi obiektami inżynieryjnymi, projekt dotyczący infrastruktury krytycznej oraz projekt kubaturowy – mówił wiceminister Tomasz Żuchowski.

W trakcie dyskusji wiceminister poruszył dwa istotne tematy: konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych dla projektów realizowanych w metodyce BIM oraz kwestie wymiany wiedzy i przygotowania standardów edukacji w dziedzinie BIM dla uczelni wyższych.

MIB będzie wspierało podmioty realizujące projekty pilotażowe w celu stworzenia platformy wymiany wiedzy i doświadczeń, która zapewni swobodny transfer wiedzy dostępnej dla przedstawicieli uczelni wyższych, instytutów badawczych, oraz administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego.

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40749 )
Array ( [docId] => 40749 )

Array ( [docId] => 40749 )