Sprawdź, jak się bronić przed gołębiami niszczącymi elewację budynku

Data: 09-08-2017 r.

Ptaki przebywające na budynku stanowią duży problem dla administratorów, gdyż psują elewację. Jeśli to również Twoje zmartwienie nasz ekspert podpowie Ci, jakie możesz w tej sytuacji podąć kroki.

Główną przyczyną dlaczego ptaki upodobały sobie dany budynek jest przede wszystkim stworzenie im do tego warunków poprzez ich dokarmianie okruchami chleba, resztami jedzenia.

Zamontuj specjalne kolce

Administratorzy i zarządcy budynku powinni podjąć działania w kierunku zniechęcenia do przesiadywania ptaków w obrębie budynku. Mogą to osiągnąć poprzez zainstalowanie specjalnych kolców na budynku w miejscach gdzie ptaki najczęściej przesiadują (gzymsy, portale, fasady).

Mieszkańcy nie powinni dokarmiać ptaków

Należy przestrzegać mieszkańców przed negatywnymi skutkami pobytu gołębi na terenie budynków. Rozsądnym krokiem będzie zatem przekazywanie im stosownych informacji, np. w formie prośby o niedokarmianie ptaków.

Prośba o niedokarmianie ptaków

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej zwraca się z uprzejmą prośbą o niedokarmianie ptaków i niepozostawianie kawałków chleba i innych odpadków jedzenia na terenie zielonym, przynależnym do nieruchomości.

Żyjące dziko ptaki nie wymagają podawania pokarmu, ponieważ dożywiane przez człowieka zatracają instynkt samozachowawczy. 

  • Nie wylatują na żerowiska i trzymają się ludzkich siedlisk, czekając na to, co ludzie im dostarczą.
  • Niezjedzone przez ptaki resztki jedzenia są łatwym pokarmem dla gryzoni, co powoduje nadmierne rozmnażanie się myszy i szczurów.
  • Zalegające ptasie odchody negatywnie wpływają na estetykę budynków i doprowadzają do ich stopniowego niszczenia. 
    Gołębie gnieżdżące się na fasadach , portalach, podcieniach i parapetach powodują zanieczyszczanie elewacji, chodników, balkonów, tarasów itp.
  • Stwarzają także zagrożenie dla zdrowia ludzi. Gołębie miejskie są nosicielami wielu niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt chorób.
  • Wyrzucanie resztek jedzenia powoduje zaśmiecanie osiedla (mieszkańcy pozbywają się w ten sposób resztek obiadowych i nie tylko).

Właściciele muszą dbać o balkony

Sami mieszkańcy powinni także pamiętać, że przynależne do lokali balkony są atrakcyjnym miejscem do przebywania gołębi. Ptaki poszukujące miejsca do założenia gniazda bardzo chętnie osiedlają się na balkonach, zwłaszcza tych, które nie są użytkowane przez mieszkańców.

W gestii właściciela lokalu należy dbanie o porządek na przynależnym balkonie. Nie może dopuszczać do sytuacji, gdzie ptasie zanieczyszczenia mogą zalegać przez długi czas. Jeśli właściciel lokalu nie przebywa w nim, a ptaki stanowią problem, powinien zabezpieczyć balkon poprzez zainstalowanie specjalnej siatki w jego obrębie lub zamontowanie na barierce sztucznego kruka, który skutecznie odstrasza gołębie.

Jeśli pomimo wysłanych informacji o negatywnych skutkach takiego stanu rzeczy administrator nie może wyegzekwować sprzątnięcia zalegających zanieczyszczeń przez właściciela lokalu, może skierować stosowne pismo do najbliżej położonej stacji epidemiologicznej, z podaniem danych właściciela lokalu. Organ ma prawo skontrolować stan balkonu poprzez wezwanie właściciela lokalu do natychmiastowego usunięcia ptasich zanieczyszczeń.

Agnieszka Kornacka - administrator wspólnoty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40602 )
Array ( [docId] => 40602 )