Cztery najważniejsze obowiązki wytwórcy odpadów

Data: 02-11-2016 r.

Odpady powstają niemal w każdej działalności (i w dużych przedsiębiorstwach, i w małych firmach), a to z kolei nakłada na ich wytwórców określone obowiązki. Przypominamy najważniejsze z nich. 

Wytwórcy odpadów powinni pamiętać o tym, że:

 • firmy, które w związku z eksploatacją instalacji wytwarzają rocznie więcej niż 1 Mg odpadów niebezpiecznych oraz więcej niż 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne – muszą mieć pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Limity dla ilości wytworzonych odpadów są zapisane w decyzji administracyjnej i dotyczą jedynie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji. Pozostałe odpady, np. zużyte biurowe tonery czy świetlówki, możemy przekazywać odpowiednim firmom bez limitu, przestrzegając jedynie zasad ewidencji.
 • każdy posiadacz pozwolenia na wytwarzanie odpadów musi respektować jego zapisy i działać zgodnie z obowiązującym prawem. Pozwolenie określa między innymi sposoby postępowania z wytworzonymi odpadami czy sposób ich magazynowania po wytworzeniu. W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi podjąć działania zapobiegające powstaniu odpadów, jeżeli jest to niemożliwe, powstałe odpady powinien magazynować tak, aby miały jak najmniejszy wpływ na środowisko i społeczeństwo. Największe zagrożenie powstaje gdy szkodliwe substancje dostaną się do wód lub do ziemi. Każdy odpad posiada właściwości, które determinują sposób jego magazynowania, należy to uwzględnić przed składanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytworzenia odpadów.
 • trzeba prowadzić ewidencję odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów (KPO), karty ewidencji odpadów (KEO)
 • co roku (do 15 marca) przedsiębiorca obowiązany do prowadzenia ewidencji musi składać zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za poprzedni rok kalendarzowy do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów. Przedsiębiorcy, którzy jedynie wytwarzają odpady, zobowiązani są do wypełnienia działu 1 i 2.
Grzegorz Dziub inżynier ochrony środowiska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

pobierz

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Trzy rodzaje audytów energetycznych – sprawdź, czym się różnią

pobierz

Mikroprzedsiębiorstwa - szanse na dotacje operacyjne

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39675 )
Array ( [docId] => 39675 )

Array ( [docId] => 39675 )