Przywileje związane z nieprofesjonalnym zbieraniem odpadów

Data: 16-08-2017 r.

Nieprofesjonalne zbieranie odpadów może prowadzić podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami. Podpowiadamy, jakie odpady można w ten sposób zbierać oraz jakie przywileje ma taki podmiot.

W ramach nieprofesjonalnego zbierania odpadów można zbierać odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, leki i opakowania po lekach (w aptekach).  Sklepy mogą przyjmować zużyte artykuły pokonsumpcyjne. Podmiot prowadzący nieprofesjonalne zbieranie odpadów nie musi:

 

Musi tylko podpisać umowę z posiadaczem odpadów, który dysponuje zezwoleniem na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów.

Ale nie wszyscy mają takie przywileje. Przedsiębiorca trudniący się nieprofesjonalnym zbieraniem odpadów w postaci zużytego sprzętu nie jest zwolniony z obowiązku zarejestrowania się w rejestrze prowadzonym przez GIOŚ oraz pomimo iż jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji, nie może potwierdzić KPO wystawionej przez podmiot przekazujący mu zużyty sprzęt (art. 69 ust. 3 ustawy o odpadach). Serwis sprzętu elektrycznego i elektronicznego (będący nieprofesjonalnym zbierającym odpady) jest posiadaczem odpadów. W związku z tym przyjmując odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, musi potwierdzić jego przyjęcie na KPO.

Przykład:

Apteka organizuje zbiórkę przeterminowanych leków. W związku z tym jej właściciel rozmieścił oznakowane pojemniki zarówno w swojej aptece, jak i w wyznaczonych placówkach zdrowia. Przed przystąpieniem do tej działalności zawarł umowę z firmą posiadającą decyzję na transport i zbieranie odpadów o kodach: 20 01 31* − Leki cytotoksyczne i cytostatyczne i 20 01 32 − Leki inne niż wymienione w 20 01 31. Odbiór odpadów z wyznaczonych placówek odbywa się raz na 2 miesiące po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Anna Ujda specjalista ds. opracowań i ekspertyz środowiskowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

pobierz

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Trzy rodzaje audytów energetycznych – sprawdź, czym się różnią

pobierz

Mikroprzedsiębiorstwa - szanse na dotacje operacyjne

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40603 )
Array ( [docId] => 40603 )

Array ( [docId] => 40603 )